Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

Esipilotointi

​Konttimittakaavan kemiallisiin ja fysikaalisiin menetelmiin perustuvaa yhdyskuntajäteveden puhdistusta esipilotoitiin Paraisten jätevedenpuhdistamolla syys-lokakuussa. Esipilotoinnissa kokeet tehtiin Paraisten jätevedellä sekä Paraisten saaristosta erilliskerätyllä jätevedellä.

Koeajoissa Paraisten jätevedenpuhdistamolla on tavoitteena selvittää laboratoriotulosten pohjalta valittujen yksikköoperaatioden toimintaa pidempänä tutkimusjaksona (1 vk – 4 vk) ja osittain myös ketjutettuna.

Esipilotoinnissa tutkittavia yksikköoperaatioita ovat:

  • flokkaus Kemiran kemikaaleilla (C-492 tai vastaava)
  • viirasuodatus Sarlinin Salsnes-laitteistolla
  • ammoniumtypen adsorptio Aquaminerals Oy:n adsorbenteilla
  • fosforin saostus kalsiumhydroksidilla (Ca(OH)2)
  • saostetun kalsiumfosfaatin (Ca3(PO4)2) erottaminen VTT:n SofiFilter-mikrosuodattimella (MF) tai vaihtoehtoisesti selkeytyksellä ja VTT:n patruunasuodattimella
  • nanosuodatus (NF) VTT:n laitteistolla sekä
  • aktiivihiilikäsittely (GAC) Watmanin toimittamalla aktiivihiilellä.

Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty esipilotoinnissa tutkittava konseptivaihtoehto. Paraisten esipilotoinnissa jätevedestä erotettu kiintoaine kerätään ja sen märkähiiltoa (HTC, HydroThermal Carbonization) tutkitaan VTT:llä Espoossa laboratorimittakaavassa. 

 Esipilotoinnin_konsepti.JPG

Kuva 1. Esipilotoinnissa tutkittava konseptivaihtoehto 1. 

Alla olevissa kuvissa on esitetty esipilotointilaitteistoa.

EsipilotinRakentaminen.jpg Kuva 2. Paraisten jätevedenpuhdistamolla esipilotointilaitteistoa asentamassa Eeva Salmi ja Hannu Mursunen.

 

Kuva 3. Flokattu jätevesi johdetaan Sarlinin Salnes SF1000 -laitteeseen, jossa flokit suodatetaan viiralla (oikea kuva). Suodatettu kakku puristetaan lopuksi ruuvilla noin 25 %:n kuiva-aineeseen.

 Pilotin_SofiMF.jpgPatruunasuodatin.jpg

Kuva 4. Kalkilla saostettu kalsiumfosfaatti (Ca3(PO4)2) erotetaan nestejakeesta joko mikrosuodattamalla (SofiFfilter, vasen kuva) tai patruunasuodattimella (oikea kuva).

 Pilot_adsorptio.jpgPilotin_GAC.jpg

Kuva 5. Typpi adsorboidaan Aquamineralsin toimittamalla adsorbentilla (vasen kuva).  Konseptin viimeisenä vaiheena on aktiivihiilikolonni, GAC (oikea kuva).

Kalvolaite.jpg  Kuva 6. Nanosuodatus-laitteisto (NF).