Sign In

Resurssikontti: tuotteita jätevedestä

YM:n RAKI-ohjelma

Resurssikontti osana RAKI-ohjelmaa

Resurssikontti-hanke on rahoitettu ympäristöministeriön  "Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista" koskevasta ohjelmasta (ns. RAKI-ohjelma). Hankkeen tavoitteena on toteuttaa RAKI2-ohjelman tavoitteita vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämisestä ja toisaalta yhdyskuntajätevesien sisältämien ravinteiden tehokkaasta hyödyntämisestä. Samalla hanke toteuttaa laajemmin myös hallitusohjelman kärkihankketta ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”.

 RAKI_RGB_nettisivuleveys.jpg

© Kuva: Miila Westin (http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys)

Tausta

Vuonna 2010 Suomen hallitus antoi Itämeri-sitoumuksen, jonka mukaan Suomi pyrkii ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi ja ryhtyy tehotoimillaan saattamaan Saaristomeri hyvään tilaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteiden toteuttamiseksi toimeenpantiin ympäristöministeriön (YM) "Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista" koskeva ohjelma (ns. RAKI-ohjelma).

RAKI-ohjelman ensimmäinen vaihe (2012-2015)

RAKI-ohjelman ensimmäinen vaihe toteutui vuosina 2012-2015. Ohjelman päätavoite oli tehostaa ravinteiden kierrätystä siten, että erityisesti fosforin ja typen kierto voitaisiin säätää niin, että kierrosta vuotaisi olennaisesti nykyistä vähemmän ravinteita ympäristöön. Ohjelman aikana toteutettiin yhteensä 51 hanketta, jotka koskivat ​mm.

 • maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä,
 • lannan, lietteiden ja biojätteiden ravinteiden hyötykäytön tehostamista,
 • kierrätyslannoitevalmisteiden kehittämistä,
 • jätevedenkäsittelyn tehostamista sekä
 • ravinteiden keräämistä vesistöistä.

Ohjelman päätyttyä arvioitiin, että suuri osa hankkeista tehokkaasti käytäntöön saatettuna voisi synnyttää uutta ravinteiden kierrätyksen liiketoimintaa ja tuottaa päästövähennyksiä vesiin.

RAKI-ohjelman toinen vaihe (2016-2019)

Ohjelma sai jatkoa vuosiksi 2016-2019, kun ympäristöministeriö käynnisti ohjelman toisen vaiheen, RAKI2-ohjelman. Ohjelman päätavoitteet ovat

 • vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. 
 • säästää ravinteita kierrättämällä mineraalifosforivaroja sekä edistää bio- ja kiertotaloutta.
 • tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi.

Ohjelman hanketeemat ovat

 1. Vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen
 2. Yhdyskuntajätevesien sisältämien ravinteiden tehokas hyödyntäminen
 3. Ravinneneutraalin kunnan konseptin edistäminen ja levittäminen
 4. Ruokahävikin vähentäminen ja biojätteiden hyödyntäminen
 5. Mahdollisten pullonkaulojen ja esteiden poistaminen
 6. Ravinnekierrätyksestä tiedottamista tehostetaan ja laajennetaan