Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Hankkeen tavoitteet

 

SHARE-projektin päätavoitteena on kuvata digitaalisen jakamisalustan konsepti jakamistalouden liiketoimintaekosysteemissä, missä yhteistyössä toimivat yritykset voivat helposti ja turvallisesti jakaa tietoa, innovoida, jakaa tuotantokapasiteettia, resursseja, palveluita ja logistisia verkostoja.

Päätavoitteen saavuttamiseksi seuraavat alatavoitteet on määritetty:

  1. Tutkia yritysten vallitsevia tarpeita ja haasteita jakamisalustoihin liittyvien
  2. Suunnitella ja toteuttaa nopeita kokeiluja jakamistalouden alustalle, sekä määrittää skaalautuvuus
  3. Osoittaa suunnitellut ratkaisut, toistaa ja analysoida jakamistalouden kokeiluja
  4. Kehittää ja vahvistaa uusia yhteistyöhön perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia jakamiseen ja käytäntöihin, joita tarvitaan erilaisissa tapauksissa (resurssien, tuotantokapasiteetin, tiedon tai palvelujen jakamisessa)
  5. Tunnistaa, miten uudet teknologiat (esim. lohkoketju) voivat kiihdyttää jakamista
  6. Kehittää teoreettinen viitekehys, joka tukee teollisuusyrityksiä siirtymään jakamistalouteen
  7. Siirtää tietoa kohdeyrityksille ja tiedeyhteisöille​