Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Millainen alusta ja toimintoja tarvitaan jakamistaloudessa? Alustakonseptit, toiminnot ja liiketoiminta

​Jakamistalouden toiminnallinen organisointi edellyttää korkeatasoisen digitaalisen alustajärjestelmän kehittämistä. Järjestelmä on oltava mahdollisimman helppokäyttöinen ja toteutettu erityisesti teollisuutta ajatellen. Erilaisia use case -tapauksia on käytävä huolellisesti läpi ja sitä kautta saatava systeemille laadukas perusta. Eräs mahdollisuus on hyödyntää olemassa olevia alustoja, joita on jo maailmalla ja lisää on tulossa.

Kuva 1. Jakamisalusta ja toimijat

Alustaratkaisussa on huomioitava useita eri näkökulmia, mm.:

  • Toiminnalliset pelisäännöt
  • Järjestelmän tekniset vaatimukset (ei käsitellä tässä yhteydessä)
  • Hyödyt eri osapuolille

Kaiken kaikkiaan alustan pystyttäminen vaatii huomattavan kehittämispanostuksen. Tässä yhteydessä esitetään lyhyesti alustaratkaisun kehittämisessä huomioitavia näkökulmia siltä osin.

Toiminnalliset pelisäännöt

  1. Kaupalliset asiat; esim. hinnoittelu, laskutus, maksaminen, sopimusmallit, kirjanpito, tilastot, jne.
  2. Laadulliset asiat kuten esim. resurssien kuvaus, niiden laaduntuottokyky ja tehokkuus, käyttöympäristö, sijainti, jne.
  3. Ohjaavat asiat; esim. resurssien tarjonta, resurssien varaus, varausprioriteetit, resurssien kysyntä, käyttöraportit, jne.
  4. Sisällölliset asiat; esim. mihin resurssia käytetään, millä tavalla ja miten, riskien hallinta, huolto- ja kunnossapito, koulutus, IPR asiat, jne.

Hyötyjä eri osapuolille

Järjestelmän kehittäjä; kehittämisessä on huomioitava useita eri näkökulmia ja siten kehitystyö on mittava ja vaatii taloudellisia panoksia. Kehittämisessä tarvitaan syvällistä ja laajaa teollisen logiikan asiantuntemusta sekä ohjelmisto-osaamista. Investointipanosta tarvitaan, josta syystä kehittäjän on nähtävä uusia kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, joilla investoinnit ja jatkuva ylläpito katetaan. Järjestelmän kehittäjällä voi olla myös muiden alustaratkaisuiden kehittämisvastuita, jolloin samalla osaamisella syntyy standardityyppisiä ohjelmistoratkaisuita ja siten synergiaetuja.

Järjestelmän pyörittäjä; voi olla sama kuin kehittäjä, tai sitten on erillinen pyörittäjä tai jonkinlainen hybridi. Joka tapauksessa pyörittäjän on myös saatava uutta kannattavaa liiketoimintaa. Järjestelmän pyörittäjällä voi olla myös muita alustaratkaisuita pyöritettävänä, jolloin synergiaedut lisäävät kannattavuutta.

Resurssien tarjoajat; yhteiskäyttö mahdollistaa isompien investointien teon, jolloin taloudelliset riskit pienenevät.

Resurssien käyttäjät; mahdollistaa resurssien käytön ilman investointeja ja helpottaa siten erilaisten liiketoimintojen kehittämistä ilman taloudellisia riskejä.

Kaikkien osapuolien näkökulmasta jakamistaloussysteemi lisää oppimismahdollisuuksia ja uusia liikesuhteita ja tukee sitä kautta yhteisöllistä toimintaa ja luo uusia perustuksia tulevaisuuden liiketoiminnalle.

<< Palaa SHARE-loppuraportin pääsivulle