Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia jakamistalous voi luoda?

Jokaisen osapuolen täytyy hyötyä jakamistaloudesta myös taloudellisesti kuten saatavien tulojen tai kustannussäästöjen kautta. Resurssien jakaminen ei ole koskaan ilmaista. Selkeä toimintamalli perustuu resurssien hinnoitteluun, käytön mukaiseen laskutukseen sekä tässä hyödynnettävään informaatioteknologiaan. Ajatuksena on, että jokainen resurssin tarjoaja luo hinnoittelusäännöt, joiden mukaan toimitaan.

Eri roolit ja liiketoimintahyödyt eri osapuolille

Järjestelmän kehittäjä; kehittämisessä on huomioitava useita eri näkökulmia ja siten kehitystyö on mittava ja vaatii taloudellisia panoksia. Kehittämisessä tarvitaan syvällistä ja laajaa teollisen logiikan asiantuntemusta sekä ohjelmisto-osaamista. Investointipanosta tarvitaan, josta syystä kehittäjän on nähtävä uusia kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, joilla investoinnit ja jatkuva ylläpito katetaan. Järjestelmän kehittäjällä voi olla myös muiden alustaratkaisuiden kehittämisvastuita, jolloin samalla osaamisella syntyy standardityyppisiä ohjelmistoratkaisuita ja siten synergiaetuja.

Järjestelmän pyörittäjä; voi olla sama kuin kehittäjä, tai sitten on erillinen pyörittäjä tai jonkinlainen hybridi. Joka tapauksessa pyörittäjän on myös saatava uutta kannattavaa liiketoimintaa. Järjestelmän pyörittäjällä voi olla myös muita alustaratkaisuita pyöritettävänä, jolloin synergiaedut lisäävät kannattavuutta.

Useat tulonlähteet

  • Resurssien käyttäjien ja tarjoajien jäsenmaksut
  • Jokaisesta kaupasta sovittu ”operator fee”
  • Alusta tarjoaa myös maksullista mainostilaa erilaisille yrityksille
  • Alustan pyörittäjä voi myös tarjota erilaisia maksullisia koulutus-, logistiikka- ja muita palveluita

Resurssien tarjoajat; yhteiskäyttö mahdollistaa isompien investointien teon, jolloin taloudelliset riskit pienenevät.

Resurssien käyttäjät; mahdollistaa resurssien käytön ilman investointeja ja helpottaa siten erilaisten liiketoimintojen kehittämistä ilman taloudellisia riskejä.

Kaikkien osapuolien näkökulmasta jakamistaloussysteemi lisää oppimismahdollisuuksia ja uusia liikesuhteita ja tukee sitä kautta yhteisöllistä toimintaa ja luo uusia perustuksia tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Jaettujen resurssien jakaja saa luonnollisesti sovitun hinnan resurssistaan. Suorien taloudellisten hyötyjen kautta merkittäviä ovat myös mahdollisesti saatavat ympäristölliset tai hyödylliset edut.

Kuvassa 1 on havainnollistettu muutamia jakamistalouden malleja. Vertaisverkkomallissa välissä toimiva yritys toimii ainoastaan integraattorina kohtauttamassa kysyntää ja tarjontaa. Tarjoajina ovat yritykset joilla on ylijäämäkapasiteettia. Alemmassa mallissa yritys omistaa alustan lisäksi resurssit joita sitten tarjotaan yrityksille, jolloin malli tulee lähelle vuokraustoimintaa tai performanssin tarjoamista palveluna.

Kuva 1. Jakamistalouden malleja

Jakamistalouden kompassissa (Cohen 2016) on lueteltu kuusi keskeistä dimensiota joissa jokaisessa kolme päätöstä tehtävänä. Näistä elementeistä koostuvat jakamistalouden liiketoimintamallit.

 

Kuva 2. Jakamistalouden kompassi (Cohen 2016; Demary 2015),
https://www.shareable.net/sites/default/files/Compass_Cohen_Munoz.jpg)

Neljä ulottuvuutta näistä (transaktiot, liiketoiminta, hallinta sekä alustatyyppi) muodostuvat ratkaisuista jotka perustuvat enemmän joko markkinapohjaiseen jakamiseen tai yhteisölliseen jakamiseen. Kaksi muuta ulottuvuutta (teknologia ja jaetut resurssit) ovat näistä riippumattomia. Työkalu voi auttaa yritystä löytämään ja valitsemaan itselleen sopivaa jakamistalouden liiketoimintamallia.

SHARE-lähteet

Lähteitä ja lukemista

<< Palaa SHARE-loppuraportin pääsivulle