Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Mitä B2B jakamistalous on?

 

Jakamistalous (sharing economy) viittaa yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen, joka pitää sisällään hyödykkeiden tuotannon, kuluttamisen ja käytön. Jakamistalous perustuu tilapäiseen käyttöoikeuteen omistajuuden sijasta, hyödyntäen teknologian kehitystä ja sosiaalisen median suosiota, kuten digitaalisia jakamisalustoja. Tilojen, tavaroiden, materiaalien ja kykyjen jakamista ohjaa kolme periaatetta: 1) resurssien tehokas käyttö, 2) joukkoistaminen (crowdsourcing), ja 3) yhteisöllisyys.

Jakamistalouden alustoja ja sovelluksia on jo laajemminkin käytössä kuluttajamarkkinoilla, kuten Über ja Airbnb, mutta jakamistalouden ratkaisut yritysmarkkinoilla sisältävät vielä paljon potentiaalia. Jakamistalouden periaatteita hyödynnetään B2B-markkinoilla esimerkiksi jakamalla maa- ja metsätalouskoneiden käyttöoikeuksia.  Lisäksi muita aineellisia hyödykkeitä, kuten laitteita, koneita, raaka-aineita, toimistotiloja ja varastoja voidaan jakaa yritysten kesken. Aineettomiin jaettaviin resursseihin kuuluu esimerkiksi henkilöstön tietotaito ja kokemus.

Ihanteelliseen B2B jakamistalouteen kuuluu: 1) omien resurssien hallinnan sijasta ulkoisten resurssien organisointi, 2) sisäisen optimoinnin sijasta ulkoinen vuorovaikutus, ja 3) asiakasarvoon keskittymisen sijasta kokonaisvaltaiseen ekosysteemin arvoon keskittyminen. B2B jakamistaloudessa on kuitenkin vielä paljon ratkaisemattomia haasteita, kuten lainsäädäntö kansallisella sekä EU-tasolla, vastuukysymykset sekä tietoturvaongelmat.