Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Mitä opimme SHARE-hankkeesta?

​Oppi 1: Jakamistalousideaa voi testata investointien elinkaarivaiheisiin liittyen kahdessa osassa ja lisäksi työntekijöiden lainaamisessa:

Jakamistalous osana teknologioiden oppimisjärjestelmää (esim. 3D-metallitulostus)

Jakamistalouden periaatteiden mukaisesti voidaan suunnitella oppimisympäristöjä, jossa organisaatiot voivat yhdessä kerätä kokemuksia ja osaamista uusiin teknologioihin liittyen.

Jakamistalous investoinnin liiketoimintavaiheessa (esim. valmistuskoneet)

Kone- ja laiteinvestointien jakamisessa on potentiaalia, mutta merkittävinä esteinä ovat koneiden kustomointitarve yksittäisten yritysten tarpeisiin sekä tuotannonohjaukselliset haasteet.

Jakamistalous työntekijöiden lainaamisessa (Joensuun case)

Henkilöresurssien lainaus yritysten välillä on tiettyihin tilanteisiin soveltuva joustava tapa mukauttaa kapasiteettia nousu- ja laskusuhdanteiden mukaan.

Oppi 2: Yrityksen jakamistalouden strateginen nelikenttä tarjoaa hyvän työkalun mahdollisuuksien kartoittamiseen


Jakamistaloudessa tarjotaan omaan käyttöön hankittuja, mutta vajaalla käytöllä olevia resursseja muiden käyttöön. Jakaminen tapahtuu yleensä erityisesti sitä varten rakennetun alustan kautta. Yritykset voivat analysoida helposti mitkä voisivat olla potentiaalisia jakamisen kohteita. Suunnittelu aloitetaan kartoittamalla yritykset resurssit (koneet, laitteet, materiaalit, työvälineet ja -tarvikkeet, maa-alueet, henkilöt) ja sijoittamalla ne strategiseen nelikenttään niiden liiketoimintakriittisyyden ja erikoistuneisuuden perusteella. Toisin sanoen, mitä tärkeämpi ja saatavuudeltaan vaikeampi resurssi on liiketoiminnan kannalta, sitä vaikeampi sitä on jakaa ulos tai hyödyntää ulkoa toisen jakamana. Toisaalta helposti korvattavat ja ei-kriittiset resurssit ovat niitä, joiden jakaminen on helpommin järjestettävissä ja hyväksyttävissä.

Jakamistalouden strateginen nelikenttä_SHARE_VTT.pdf

<< Palaa SHARE-loppuraportin pääsivulle