Sign In

SHARE - Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy

Mitä opimme SHARE-hankkeesta?

​Oppi 1: Jakamistalousideaa voi testata investointien elinkaarivaiheisiin liittyen kahdessa osassa ja lisäksi työntekijöiden lainaamisessa:

Jakamistalous osana teknologioiden oppimisjärjestelmää (esim. 3D-metallitulostus)

Jakamistalouden periaatteiden mukaisesti voidaan suunnitella oppimisympäristöjä, jossa organisaatiot voivat yhdessä kerätä kokemuksia ja osaamista uusiin teknologioihin liittyen.

Jakamistalous investoinnin liiketoimintavaiheessa (esim. valmistuskoneet)

Kone- ja laiteinvestointien jakamisessa on potentiaalia, mutta merkittävinä esteinä ovat koneiden kustomointitarve yksittäisten yritysten tarpeisiin sekä tuotannonohjaukselliset haasteet.

Jakamistalous työntekijöiden lainaamisessa (Joensuun case)

Henkilöresurssien lainaus yritysten välillä on tiettyihin tilanteisiin soveltuva joustava tapa mukauttaa kapasiteettia nousu- ja laskusuhdanteiden mukaan.

Oppi 2: Yrityksen resurssiportfolio tarjoaa hyvän työkalun mahdollisuuksien kartoittamiseen

Työkalu- template

<< Palaa SHARE-loppuraportin pääsivulle