Sign In

Finnish

Quick Launch

Sustainable Binders from bark, SusBinders

Havupuiden kuoret ovat merkittävä metsäteollisuuden sivuvirta, jonka tehokkaampi hyödyntäminen loisi lisäarvoa Suomen metsäbiomassasta sekä uutta liiketoimintaa Suomeen. Suomalaisten havupuiden kuoret sisältävät vesiliukoisia polyfenoleja, joita voitaisiin hyödyntää uusiutuvina vaihtoehtoina liimoissa yleisesti käytetyille fossiilisille, myrkyllisille yhdisteille. Projektin tarkoituksena on tutkia kuorten sisältämien yhdisteiden soveltuvuutta erilaisiin liimasovelluksiin sekä tehostaa prosessia, jolla arvokomponentteja kuoresta erotetaan.

 

SusBinders -projektissa tutkimusosapuolina toimivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus LUKE ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK. Lisäksi mukana on yksitoista yritystä. Projektin osarahoittaja on Tekes. Projektin kesto on 1.6.2017 - 31.5.2020.

Yhteystiedot

Sami Alakurtti (koordinaattori)

sami.alakurtti@vtt.fi

+358 40 351 4964

 Presentation2.jpg