Sign In

AAA – Arvoa ja arvostusta arkeen

Julkaisut, tulokset ja materiaali

AAA-projektin loppujulkaisu

Inka Lappalainen, Toni Ahonen, Maaria Nuutinen, Tiina Valjakka ja Heli Talja 2016 (Toim.). Arvonluonnin muutoksen aakkoset – arvot, arki ja arvostus. Juvenes Print, Tampere. https://issuu.com/vttfinland/docs/muutoksen_aakkoset?e=5313536/35313694

 

Muut konferenssiesitelmät ja -julkaisut: 

  • Lappalainen, I., Nuutinen, M., Valjakka T. & Ahonen, T. (2014). Situated provider-customer interaction as an arena for continuous service innovation. Presentation & Full paper15 th CINet Conference, September, Budapest, Hungary. Mariano Corso Best Practical Implication Award.
  • Valjakka, T. & Lappalainen, I. (2015). Small firm challenges in developing value partner relationships. Presentation in Naples Forum on Service, Naples, June, Italy.
  • Lappalainen, I & Nuutinen, M. (2016). The Core Task Approach to modelling the dynamics of value co-creation and innovation activity. Presentation & Full paper XXVI. International RESER Conference, September, Naples, Italy.
  • Ahonen, T., Valjakka T. Lappalainen, I., & Nuutinen, M. Development of Industrial Internet based asset management services in close customer collaboration. Conference presentation and full paper for 10th World Congress on Engineering Asset Management – WCEAM 2015, September, Tampere, Finland.

 

Kiinnostavia aihepiirin julkaisuja

 

ServChange-projektin loppujulkaisu

Arvioimalla oivallukseen - Opas matkalle palvelukulttuuriin