Sign In

2009-2010

Automaatiouusintojen turvallisuus konejärjestelmissä

Tausta:

Tuotannon modernisointeja tehdään Suomessa paljon (yli miljardin euron vuosivolyymi). Uudet säädökset (koneasetus ja käyttöasetus) ovat astuneet voimaan vuonna 2009 ja tämä on vaikuttanut osaltaan aiheen ajankohtaisuuteen Euroopassa.

Hankkeen tavoitteita:

  • luoda toimintamalli automaatiouusinnalle,

  • määrittää kriteerit uusinnan ajoittamiselle,

  • löytää ratkaisut esille tuleviin turvallisuushaasteisiin,

  • määrittää kriteerit, millä perusteella uusittavan/uusitun ohjausjärjestelmän toiminnallisen turvallisuuden luokittelu kannattaa tehdä,

  • tunnistaa uusien ja vanhojen järjestelmien rajapintoihin liittyvät riskit.

Aikataulu ja rahoitus:

Hanke on alkanut tammikuussa 2009 ja päättynyt syyskuussa 2010. Hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto ja mukana ovat seuraavat yritykset: Metso, Siemens, Rautaruukki ja Sundcon.