Sign In

Avoimen tuotteen hallinta

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta

Ohjelmistojen tuotteenhallinnalla tarkoitetaan ohjelmiston kehitys- ja ylläpitotyön johtamista ja koordinoimista siten, että ohjelmisto palvelee tehokkaasti eri sidosryhmiä koko elinkaarensa ajan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on Valtiovarainministeriön toimeksiannosta kehittänyt avoimen tuotteen hallintamallin julkiselle sektorille. Avoimen tuotteen hallintamalli on tilaajan omistamalle ohjelmistolle sovittu hallintamalli, jonka avulla tilaajat hallitsevat kehittämäänsä ja rahoittamaansa ohjelmistoa yhdessä muiden kanssa.  Mallissa keskeistä on  määritellä ohjelmiston omistajuus ja muiden osallistuvien organisaatioden roolit sekä ohjelmiston jatkokehittämisen/ylläpitämisen käytännöt ja rahoitus.

Malli on erityisesti ajankohtainen nyt kun julkisella sektorilla ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin tilaamaan ja jatkokehittämään ohjelmistoja avoimilla  lisensseillä, jotka mahdollistavat saman ohjelmiston hyödyntämisen useassa julkisen sektorin organisaatiossa.  Yhteiskehittäminen vaatii, että ohjelmistojen tuotteenhallinnasta huolehditaan ammattimaisesti.

Lue näiltä sivuilta lisää siitä miksi ja milloin avoimen tuotteen hallintamallia tarvitaan sekä miten tehdään tuotteenhallintasuunnitelma.