Sign In

Avoimen tuotteen hallinta

Miksi tarvitaan?

Julkisella sektorilla ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin tilaamaan ja jatkokehittämään ohjelmistoja lisensseillä, jotka mahdollistavat ohjelmiston avoimen hyödyntämisen julkisen sektorin toimijoille. Kun kehitystyöllä on useita hyödyntäjiä ja tavoitteena on kehitystyön yhtenäisyys, niin tällöin julkisen sektorin toimijoiden tulee kohdistaa erityishuomiota ohjelmiston elinkaarenaikaisiin koordinaatiotoimenpiteisiin - eli julkisen sektorin tulee vastata ohjelmistotuotteensa hallinnasta.

Ohjelmistotuotteen hallinnalla tarkoitetaan toimia, jotka mahdollistavat ohjelmiston hallitun kehityksen ja kehityksen seurannan sen elinkaaren aikana siten, että se kehittyy eri sidosryhmiä palvelevaan suuntaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kehitysideoiden kerääminen, ohjelmiston kehittymisen päätöksenteko ja ohjelmistotuotteen tiekartan laadinta, joka linjaa mihin suuntaan ohjelmisto kehittyy tulevaisuudessa.   

Ilman tuotteen hallintaan joudutaan tilanteeseen, jossa avoimen ohjelmistotuotteen hyödyntäminen ja jatkokehitys eivät ole hallittuja julkisella sektorilla. Tällöin syntyy useita eriytyneitä versioita samasta ohjelmistosta, joihin kehitetään uusia ominaisuuksia toisista toimijoista erillään. Tällöin menetetään yhdessä kehittämisen edut, kuten se, että samasta uudesta ohjelmiston ominaisuudesta maksettaisiin vain kerran julkisella sektorilla ja tämän jälkeen se olisi maksutta hyödynnettävissä muille julkisen sektorin organisaatioille. Lisäksi ilman hallintaa julkisen sektorin tahot eivät uskalla ylipäätään ottaa ohjelmistoa käyttöön, koska ei ole varmuutta sen elinkaaresta; eli onko kyseinen ohjelmisto enää tuettu ja jatkokehittämisen alla vaikkapa vuoden päästä.