Sign In

Avoimen tuotteen hallinta

Mikä on tuotteenhallintasuunnitelma?

Avoimen tuotteen hallinnassa keskeistä on huolellisesti laadittu
tuotteenhallintasuunnitelma (THS), jossa sovitaan seuraavista:

  • Ohjelmiston omistajuus, muut tuotehallinnan roolit sekä niihin liittyvät käytänteet.
  • Ohjelmiston ylläpito- ja kehitystyön johtamisen käytännöt.
  • Ohjelmiston jatkokehittämisen ja ylläpidon rahoittaminen.

THS:n perusidea on kuvata mitä hallitaan (ohjelmistotuotteen rajaus eli mihin hallinta kohdistuu), kuka hallitsee (hallinnan organisointi ja eri toimijoiden kiinnittäminen eri rooleihin), miten hallitaan (elinkaarenhallinnan käytännöt) sekä miten rahoitetaan (kuinka ohjelmistotuotteen hallinta ja jatkokehitys rahoitetaan). Kun nämä osa-alueet on määritelty niin tuotteenhallinta on jo hyvin kuvattuna.

 KATSO ESIMERKKIPOHJA TUOTTEENHALLINTASUUNNITELMALLE:
https://author.vtt.fi/_layouts/15/images/icdoc.pngOhjelmiston_Tuotteenhallintasuunnitelma_pohja.doc

Dokumenttia voidaan käyttää myös käytäntöjen ja vastuiden dokumentointi- ja kommunikointivälineenä ulospäin julkisella sektorilla, jotta myös muutkin tahot voivat hyödyntää toistensa hyviä tuotteenhallinnan käytäntöjä.