Sign In

Avoimen tuotteen hallinta

Miten tuotteenhallintasuunnitelma laaditaan?

Tuotteenhallintasuunnitelman laatiminen lähtee aina siitä, että nimetään vastuuhenkilö suunnitelman laatimiseksi sekä tunnistetaan hallinnan kohteena olevan ohjelmiston tyyppi. Tämän jälkeen kannattaa tutustua valmiisiin tuotteenhallintasuunnitelmiin ennen oman suunnitelman laatimista. Kokoa ensimmäinen ehdotus tuotteenhallintasuunnitelmasta. Tuotteenhalintasuunnitelmaa voidaan tämän jälkeen työstää eteenpäin esimerkiksi työpajoissa.  Tarkemmat tuotteenhallintasuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen käytännöt riippuvat  osallistuvista organisaatiosta; tärkeintä on että kaikki osallistuvat organisaatiot saavat näkemyksensä esiin ja sitoutuminen suunnitelmaan varmistetaan.

tuotteenhallintasuunnitelman_tekovaiheet_02.png