Sign In

BESTFACT

BESTFACT – Tavarakuljetusten parhaat käytännöt Euroopassa

BESTFACT-projekti kokoaa ja levittää tavarakuljetusten parhaita käytäntöjä ja innovaatioita. Käytäntöjä kerätään, analysoidaan ja jaetaan Euroopassa 18 eri asiantuntijaorganisaation voimin. Parhaat käytännöt on jaettu projektissa kolmeen aihealueeseen: 1. Kaupunkilogistiikka, 2. Vihreä logistiikka ja yhdistetyt kuljetukset sekä 3. eFreight, eli sähköinen tiedonsiirto. Projekti saa rahoitusta EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta.

Parhaat käytännöt ovat:

- Uuden näkökulman sisältäviä

- Palvelevat sekä liiketoiminnallisia että poliittisia tavoitteita

- Huomattavia ja todennettavia tuloksia tuottavia

- Muiden toimijoiden sovellettavissa ja siirrettävissä muihin toimintaympäristöihin

BESTFACTin tavoitteena on:

  • Selkeä parhaiden käytäntöjen ja innovaatioiden tietokanta

  • Avoin internet-alusta, josta on saatavilla ajantasaista ja käyttökelpoista tietoa

  • Urbaanin ja tavaralogistiikan tutkimuksen sekä EU:n kestävyystavoitteiden yhteensovittaminen

  • Rahdin ICT-prosessien yksinkertaistaminen, sujuvoittaminen ja standardoiminen

Parhaita käytäntöjä tullaan keräämään 150 kappaletta, joiden lisäksi 60 käytännöstä tehdään tarkempi analyysi. Lisäksi tuotetaan parhaiden käytäntöjen käsikirja, sekä järjestetään työpajoja ja konferensseja.

VTT tuottaa projektiin 8 kpl parhaiden käytäntöjen kuvauksia ja 3 kpl tarkempia analyysejä.

 

Projektin viralliset internetsivut

www.bestfact.net