Sign In

BIM Safety 2009 - 2011

 

Hankkeen osapuolet ja organisointi

VTT on toteuttanut BIM Safety -tutkimushankkeen yhteistyössä Työterveyslaitoksen, yrityskumppaneiden ja rahoittajien kanssa. VTT:llä ja Työterveyslaitoksella on ollut rinnakkaiset Tekes-tutkimushankkeet, ja yhteinen johtoryhmä. Hankekokonaisuutta ohjaavassa johtoryhmässä ovat olleet edustettuina TVO, Skanska, A-Insinöörit, Tekla, Tekes ja Työsuojelurahasto sekä tutkimusosapuolet.

Yritykset

Tutkimusosapuolet

Projektipäällikköinä ovat toimineet johtava tutkija PhD Kalle Kähkönen, ja hänen siirryttyään professoriksi Tampereen teknilliselle yliopistolle, erikoistutkija Markku Kiviniemi VTT:ltä. Tutkimusryhmään ovat kuuluneet lisäksi tutkija Kristiina Sulankivi VTT:ltä, sekä erityisasiantuntija Tarja Mäkelä ja asiantuntija Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitokselta. 

Rahoitus

Tekes, Turvallisuus-ohjelma, Työsuojelurahasto (TSR), osallistuvat yritykset sekä VTT ja Työterveyslaitos.