Sign In

Biohiili

  

VTT:n järjestämässä seminaarissa tarkasteltiin biohiilen tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia Suomessa

VTT järjesti 29.11.2012 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa seminaarin Biohiilen tuotanto- ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa. Seminari oli suunnattu suomalaisille teollisuuden edustajille ja alalla toimiville tutkijoille. Seminaari järjestettiin yhdessä Tekesin BioRefine-ohjelman kanssa.

Seminaarissa tarkasteltiin laajasti biohiilen tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia sekä taloudellisia reunaehtoja Suomessa. Biohiilellä, joka tuotetaan matalassa alle 300 oC asteen lämpötilassa puuhakkeesta, on katsottu voitavan korvata merkittäviä määriä kivihiiltä oheispolttamalla sitä pölypolttovoimaloissa sähkön ja lämmön tuotannossa. Viime vuosien aikana biohiili, eli torrefioitu puuhake, on päätynyt julkisuuden valokeilaan ja voimayhtiöiden intressipiiriin.

Syksyllä 2010 Tekesin BioRefine-ohjelmassa käynnistyi VTT:n vetämä kaksivuotinen Torrefaction-tutkimushanke, jossa osapuolina oli seitsemän energia-, metsä-, konepaja- ja bioenergia-alalla toimivaa yritystä. Hankkeen tärkeimmät tavoitteet olivat luoda yrityksille julkinen keskustelufoorumi, siirtää nopeasti eurooppalaisen yhteistyöverkoston kautta tietotaitoa Suomeen ja tutkia pilottikokein suomalaisten puuraaka-aineiden soveltuvuutta torrefiointiin. Seminaarissa esiteltiin tämän projektin sekä Tekesin Groove-ohjelmassa käynnissä olevan biohiilen liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä käsittävän VTT:n projektin tuloksia. Seminaarissa saatiin myös TEM:in ja alalla toimivien konsulttien ja laitevalmistajan näkemykset kivihiilen korvaamisen edistämistoimista, maksukyvystä voimalaitoksilla ja markkinamahdollisuuksista Suomessa ja Euroopassa. Myös eräät Suomessa käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet esittäytyivät seminaarissa.

Yli 100 kiinnostunutta osallistujaa saivat päivän aikana tiiviin tietopaketin biohiileen liittyvien kehityshankkeiden tilanteesta. Seminaarin ohjelma ja esitykset löytyvät oikeassa yläkulmassa olevan "Seminaarit" alta.