Sign In

D2W - Datasta viisauteen – Menetelmiä kiertotalouden mahdollistamiseen

Kiertotalouden mahdollistavia uusia liiketoimintamalleja ollaan ottamassa käyttöön useilla eri teollisuudenaloilla kuten metalli-, kemian ja biotekniikan sekä sellu- ja paperiteollisuudessa. Kiertotalouden liiketoimintamallit ovat luonteeltaan disruptiivisia muuttaen arvonmuodostuksen ja toimitusketjujen rakenteita. Yritysten ja tiedemaailman tutkimus- ja kehitystyö on uusien liiketoimintamallien kehittämisen suhteen keskittynyt pitkälti materiaalivirtojen hallintaan. Datasta viisauteen (D2W) projektin ytimessä ovat kiertotalouden mahdollistamat tietovirrat. Hankkeen tavoitteena on kiertotalouden toteutumisen kannalta tarpeellisen datan systemaattinen luonti, tunnistaminen ja hyödyntäminen täysin uudella tavalla. Datan hyödyntämisen osalta tavoitteena on muokata sitä viisaudeksi, kyvyksi toimia uusien kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien käyttöönottamiseksi.

Tavoitteen saavuttamiseksi projektissa tutkitaan tärkeimpiä mahdollistajia ja esteitä kiertotalouden liiketoimintamalleille. Tätä tietämystä hyödynnetään edistyneiden menetelmien kehittämisessä a) uuden dataan liittyvän kiertotaloutta hyödyntävän liiketoiminnan luomiseen b) disruptiivisten liiketoimintamallien ja innovaatioiden kehittämiseen, ja c) suhteiden ja verkostojen potentiaalin hyödyntämiseen. Kehitettävät kiertotaloutta tukevat menetelmät testataan yhteistyössä partneriyritysten kanssa.

Slide1.JPG