Data to wisdom - ja SmartAdvantage-projektien kansainvälistymisseminaari toi yhteen teollisuuden, Business Finlandin ja tutkimuslaitosten edustajat

Kahden tutkimusprojektin liiketoiminnan kansainvälistymistä vauhdittava yhteistyötilaisuus kokosi 9 yritysedustajaa ja 10 tutkijaa käsittelemään kiertotalouden ja digitalisaation mahdollistamia kansainvälistymispolkuja. Yrityksiä oli tutkimuslaitosten lisäksi sparraamassa Business Finlandin Reijo Smolander.

20180829_121804(0).jpg 

Smolander kertoi Business Finlandin palveluista ja yrityksen kansainvälistymispolusta. Hänellä on vahva palveluliiketoiminnan tausta Nokialta, jonka lisäksi Reijo on vetänyt Finpron "Industrial Internet - Capitalize your Knowledge" -kasvuohjelmaa. Business Finland tukee mm. markkinatutkimus- ja kartoituspalveluilla kansainvälistyviä yrityksiä, joiden tavoitteena on kehittää kyvykkyyksiä laajentaa toimintaansa globaalisti. Yritysten kannalta keskeisiä tarpeita ovat uusien ovien avaaminen, verkottumismahdollisuuksien tukeminen ja uutta markkinaa koskevan tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen heti kehitystyön alkuvaiheessa.

Suomaisyrityksillä on kovaa teknologista osaamista. Kilpailukykyä on kuitenkin nykypäivänä vaikea luoda puhtaasti teknologialla ja siksi tarjoamaa on tärkeää laajentaa. Ajan hermolla pysyminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, palvelut ovat oiva keino tähän. Reijo Smolander painotti, että palveluita kehitettäessä asiakasymmärryksen muodostaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on edellytys uuden liiketoiminnan menestymiselle.

Yritys voi olla asiakassuhteen syvyyden näkökulmasta palveluliiketoiminnassa eri tasoilla. Palvelut voivat lähteä asiakkaan ajoittaisena tukena ja resurssina toimimisesta kohti syvempää kumppanuutta, jossa ollaan kiinteä osa asiakkaan liiketoiminnan arkea ja kehittämistä. Syvempi kumppanuus ei itsessään tarjoa parempaa kannattavuutta. Keskeistä onkin yrityksen strateginen kannanotto siihen, miten se sijoittuu "palvelutarjonnan askelmilla".

Iso läpimurto digitaalisten palvelutarjoamien muodostamisessa ja niiden hankinnassa on vielä tekemättä. On myös todettu, että samalla kun yritysten tuotemyynti on painottumassa aiempaa enemmän Aasian kehittyville markkinoille, palveluiden myynnissä kyseiselle markkinalle on vielä suuret haasteet esimerkiksi palvelun arvon kommunikoinnissa.

Jukka Hellman Huurteelta esitteli lähestymistapaa jäähdytyksen ja lämmöntuoton kansainvälisen palvelutarjoaman kehittämiseksi. Lähestymistapa sisältää muun muassa koneoppimiseen perustuvia palveluita energiaoptimointiin ja huoltoon sekä jäähdytyksen ja lämmöntuoton kokonaispalveluja. Hellman näkee digitaalisten palvelujen merkityksen Huurteen kansainvälistymisessä aivan keskeisenä.

Kansainvälistymisseminaarin ryhmätyöosuudessa yritykset ideoivat yhdessä konsepteja, joilla yritykset voisivat toistensa, kumppaniverkostojensa ja tutkijoiden osaamisen tuella lähteä kansainvälisille markkinoille. Keskustelua herättivät teknisten järjestelmien end-of-life -vaiheeseen liittyvät palvelut, elintarviketuotannon arvoketjun resurssitehokkuus ja toiminnan optimointi sekä kierrätyspolttoaineen tuotannon uudet palveluratkaisut.

Tilaisuudessa keskustelu kävi vilkkaana ja sitä pidettiin verkottumisen ja vertaistuen näkökulmista onnistuneena. Verkottumista jatketaankin hankkeiden tammikuussa 2019 järjestämässä tulosseminaarissa, jossa jaetaan lisää kokemuksia kiertotalouden ja digitalisaation ratkaisujen kehittämisestä.

Lisää tietoa SmartAdvantage projektista on saatavilla web-sivuilta: https://www.vtt.fi/sites/smartadvantage