Sign In

EU-PORTRAItS

Satamatyöntekijöiden koulutuksen tukeminen (EU-PORTRAItS EU-hanke)

 

EU-PORTRAItS -hankkeen (European Portworkers Training Scheme) tarkoituksena on tukea ja yhdenmukaistaa satamatyöntekijöiden koulutusta EU:n alueella. Tällä hetkellä koulutuksen laajuus ja vaatimukset vaihtelevat maittain merkittävästi. Koulutuksen yhtenäistäminen antaa edellytykset turvallisille ja tehokkaille toiminnoille EU:n satamissa.

EU-PORTRAItS -hankkeessa:

  • arvioidaan EU:n satamien työntekijöihin kohdistuvia nykyisiä ja tulevaisuuden vaatimuksia (kuten vaaralliset aineet ja uudet polttoaineet (LNG), automaation lisääntyminen, jne.);

  • tunnistetaan satamatyöntekijöiden koulutukseen liittyviä näkemyksiä ja tarpeita;

  • arvioidaan yhtenäisen koulutuksen toteuttamista eri ympäristöissä;

  • lisätään sidosryhmien yhteistyötä ja yhteydenpitoa;

  • tiedotetaan hankkeen tuloksista sidosryhmille.

Hanke toteutetaan vuosina 2013–2016 ja siinä on kahdeksan kumppania kuudesta EU:n jäsenvaltiosta: Kreikka, Saksa, Espanja, Italia, Suomi ja Liettua. Näiden jäsenvaltioiden keskeiset sidosryhmät sekä muut eurooppalaisen ja kansainvälisen tason asiantuntijat ja instituutit osallistuvat hankkeeseen eri rooleissa.

Projektin virallinen internet-sivu:

http://www.euportraits.eu/