Sign In

2013 - 2014

FITSRUS-projekti

 

FITSRUS eli Helsinki-Pietari älyliikenteen käytävä -hanke edistää kaikkien liikennemuotojen sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä liikennettä sekä edistyksellisiä liikkujan palveluita. Älyliikenteen palveluja kehitetään yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten yritysten ja viranomaisten kesken. FITRUS-hanke helpottaa ihmisten liikkumista sekä luo pohjaa uudenlaiselle palveluliiketoiminnalle.

Älykäytävän ensimmäisen vaiheen piloteissa vuosina 2013-2014 keskitytään tie- ja junaliikenteeseen sekä rajanylitykseen liittyviin palveluihin. Pilotoitavat palvelut kattavat keli- ja liikennetiedot, automaattisen hätäviestipalvelun sekä joukko-liikennetiedot. jotka tuodaan liikkujille helppokäyttöisellä monipalvelualustalla.

Projektin suomalaisen osuuden rahoittaa Liikenne- ja viestintäministeriö ja hanketta ohjaa Liikennevirasto.