Sign In

2013 - 2014

 

Tavoitteet ja sisältö

FITSRUS-projektin tuotokset:

1) Rajan ylittävät toimivat ja yhtenäiset tietopalvelut, jotka voidaan tarvittaessa monistaa käytettäväksi muillakin rajoja ylittävillä pääväylillä

2) Venäjälle ja Suomelle yhteiset toimintamallit, joita noudatetaan, kun siirrytään palvelujen tuotantovaiheeseen

3) Julkinen loppuraportti, joka kuvaa palvelumenettelyä ja arvioi palveluiden laatua ja vaikuttavuutta

4) Hankkeen keskeiset tulokset ja pilottipalvelut demonstroidaan osana ITS Europe -kongressia Helsingissä kesäkuussa 2014