Tuomas Tala, VTT
Head of FinnFusion Research Unit, Fusion physics expert
tuomas.tala@vtt.fi, Tel. +358 40 544 8984

Technology experts Juha Lindén and Hannu Juuso, Tekes
juha.linden@tekes.fi, Tel. +358 29 502 9069
hannu.juuso@tekes.fi,  Tel. +358 10 60 55732
 
Timo Määttä, Remote handling expert, VTT
timo.maatta@vtt.fi, Tel. +358 40 511 6678