Sign In

VTT Future Shop - Tietoa ja teknologiaa tulevaisuuden kauppaan

VTT Future Shop

Meneillään oleva murros ei jätä rauhaan kaupankaan alan toimijoita. Muiden arjen haasteiden lisäksi asiakaskuntamme on nostanut uutena aiheena esille alati monimutkaistuvan ja nopeasti kehittyvän teknologian liiketoiminnalle tuomat haasteet: Miten kyetä hyödyntämään erilaisia teknologioita uudenlaisen kilpailuedun mahdollistamiseksi? Ja toisaalta – miten havaita teknologiakehityksen mukanaan tuomia uhkia riittävän ajoissa, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä? 

Puolueettomana ja laajasti verkottuneena yli 3000 henkilön asiantuntijaorganisaationa VTT on oivallinen yhteistyökumppani myös kaupan alan arvoketjun yrityksille. Olemme helpottaneet kaupan alalla toimivien asiakkaidemme asiointia uuden VTT Future Shop –palvelukokonaisuutemme avulla.

VTT Future Shop tarkoittaa asiakkaillemme kahta asiaa:

  • Laajaa palvelutarjoamaa, joka tukee asiakkaitamme erityisesti erilaisten teknologioiden soveltamisessa ja hyödyntämisessä erilaisissa vaativissa arkisissa tai lähitulevaisuuden haasteissa

  • Future Shop Clubia, joka on uudenlainen tapa auttaa kaupan alan arvoketjussa toimivia yrityksiä menestymään teknologioiden avulla. Future Shop Clubin toiminnan ideana on auttaa jäseniään hahmottamaan, millainen ”Uuden ajan kauppa uuden ajan ihmisille” tulee olemaan ja miten yritys voisi varmistaa oman paikkansa tulevaisuuden menestyjien joukossa.