Sign In

Green VTT

Green VTT - nopeasti uutta liiketoimintaa vihreistä teknologioista

Maapallon väestö kasvaa, kulutus kiihtyy ja raaka-aineet hupenevat. Ympäristön kestokyvyn rajat alkavat tulla vastaan. Nykyiset tuotantotavat, tuotteet ja elintavat vaativat radikaaleja muutoksia. Älykäs, vihreä kasvu on ainoa mahdollisuus.

Tässä on näytön paikka myös suomalaisille yrityksille: Perinteisten teollisuustoimialojen näivettyessä Suomi kaipaa uusia menestystarinoita ja hyvinvoinnin tukijalkoja. Tarvitaan edelläkävijän asennetta ja rohkeutta siirtyä uusille markkinoille – sekä tietysti vahvaa teknologia- ja liiketoimintaosaamista. Näitä tarjoaa VTT. Tutustu kattavaan vihreän teknologian tarjoamaamme, ja ota VTT kumppaniksi matkalla globaaleille kasvumarkkinoille. Tehdään yhdessä teknologiasta liiketoimintaa.

Vihreä materiaalitekniikka – Tehokkuutta materiaalivirtoihin, uusia raaka-aineita ja jätteiden hyödyntämistä

Vihreät prosessit– Ympäristöystävällisiä bioteknologian ja kemian menetelmiä valmistavalle teollisuudelle läpi arvoketjun

Päästöjen hallinta – Ratkaisuja tuotantoprosessien, koneiden ja ajoneuvojen päästöjen hallintaan

Kestävä vesiteknologia – Puhdasta vettä kotitalouksille ja teollisuudelle, tehokkaasti ja turvallisesti

Vihreä ICT – Älykkäiden ICT-sovellusten avulla kohti ekologisempaa yhteiskuntaa, kaikilla toimialoilla

Vihreä elektroniikka – Edullista energiatehokkuutta tuotannon, liikenteen, valaistuksen, asumisen ja viestinnän tarpeisiin

Vihreä energia – Huippuluokan osaamista mm. bioenergian, tuulivoiman, polttokennojen, ydinturvallisuuden ja puhtaan hiilen teknologioiden kehittämisessä

Vihreä liikenne – Energiatehokkaita, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ajoneuvoja ja älykkäitä, hiilineutraaleja liikennejärjestelmiä

Ekotehokas rakennettu ympäristö – Innovatiivisia, kestävän kehityksen mukaisia rakennus- ja yhdyskuntaratkaisuja ympäristön kuormituksen minimoimiseksi

Vihreät teolliset järjestelmät – Menetelmiä, työkaluja ja palveluja valmistavan teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaan

Kestävän kehityksen mukaiset koneet ja kuljetusvälineet – Pienempää energiankulutusta, päästöjen minimointia sekä parempaa kestävyyttä ja toimivuutta koneen koko elinkaaren ajan