Sign In

Green VTT

 

Nopeasti uutta liiketoimintaa vihreistä teknologioista

Kestävää kehitystä tukevan asiantuntemuksen ja vihreän teknologian kysyntä lisääntyy nopeasti. Yrityksiltä odotetaan ratkaisuja niin maailman ympäristöongelmiin kuin yhteiskunnallisiin haasteisiinkin. Parhaat yritykset kääntävät ongelmat mahdollisuuksiksi.

Tutkimusyhteisölle kestävä kehitys on laaja-alainen haaste. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan monipuolista asiantuntemusta ja eri tieteenalojen yhdistämistä. VTT:n monialainen teknologiaosaaminen ja kattavat yhteistyöverkostot antavat erinomaiset lähtökohdat näiden haasteiden kohtaamiseen.

VTT:llä on pitkät perinteet vihreiden teknologioiden tutkimuksessa. Ensimmäisenä kokonaisvaltaisena toimenpiteenä toteutettiin vuosina 2002 - 2006 Clean World -teemaohjelma. Siinä kehitettiin kestävän kehityksen mukaisia teknologioita uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi, raaka-aineiden hyödyntämisen tehostamiseksi ja kasvihuonekaasujen määrän vähentämiseksi.

Clean World -ohjelman jälkeen kasvava osuus VTT:n projekteista ja yhteistyöohjelmista on edistänyt ympäristön hyvinvointia lisäävien prosessien ymmärrystä ja kartuttanut innovaatiopotentiaalia kestävän kehityksen mukaiselle liiketoiminnalle.

Pelkkä näennäinen vihreys ei tänä päivänä riitä, vaan tarvitaan aitoja tekoja. Tutustu Green VTT -sivujen kautta siihen, kuinka VTT voi auttaa luomaan vihreitä ratkaisuja ja vihreästä teknologiasta uutta liiketoimintaa.