Sign In

Green VTT

Vihreät prosessit - uusia biopohjaisia prosessivaihtoehtoja

VTT kehittää ympäristöystävällisiä bioteknisiä ja kemiallisia prosessivaiheita teollisuuden eri sektoreille, esimerkiksi bio-, kemian-, elintarvike-, sellu- ja paperiteollisuuteen sekä biojalostamoihin. Tutkimus kattaa koko arvoketjun biokatalyyttien tai kemiallisten katalyyttien kehittämisestä uusien vihreiden yksikköoperaatioiden käyttöönottoon teollisissa prosesseissa.

VTT:n painopistealueet vihreiden prosessivaiheiden kehityksessä
VTT seuloo erilaisten modernien menetelmien avulla uusia entsyymejä ja kehittää niihin perustuvia prosesseja. Entsyymien ja kemikaalien tuottoa varten kehitetään mikrobikantoja, leviä ja kasvisoluviljelmiä. Mikrobikantojen metaboliamuokkauksen avulla pyritään tuottamaan biomassasta uudenlaisia biopohjaisia kemikaaleja. Vahvinta osaamisaluettamme ovat teollisuudelle tärkeiden organismien molekyylibiologian ja fysiologian perinpohjainen ymmärtäminen sekä sellaisten entsyymien löytäminen, jotka kykenevät hajottamaan biomassan rakennusosiinsa, ja näiden osasten muuntaminen edelleen erilaisiksi kemikaaleiksi tai materiaaleiksi. Ainutlaatuinen tutkimustyö kattaa koko ketjun molekyylitason tutkimuksesta ja reaktiomekanismien analyysista aina prosessisovellusten kehittämiseen laboratorio- ja pilot-mittakaavassa.

Polymeeri- ja kemiantuotteissa tutkimus keskittyy biopohjaisiin materiaaleihin eli uusiutuvista raaka-aineista saataviin polymeereihin, joita voidaan edelleen funktionalisoida erilaisilla kemo-entsymaattisilla menetelmillä. VTT soveltaa uusien polymeeri- ja kemiantuotteiden kehityksessä vihreitä orgaanisia polymeerisynteesiteknologioita. Kemikaalien ja polymeerien tuotantoon tarvittava infrastruktuuri on olemassa. Fermentointia ja jälkikäsittelyä varten olevat tilat tarjoavat mahdollisuuden entsyymien ja kemikaalien biotekniseen tuotantoon aina kahden kuutiometriin mittakaavassa.

VTT:n tarjoama
Vihreitä vaihtoehtoja valmistavan teollisuuden prosesseille
VTT:n vahvuus vihreissä prosessiteknologioissa on tutkimuksen koko arvoketjun hallinta alkaen entsyymien ja muiden vihreiden katalyyttien kehittämisestä esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuudelle tai kemianteollisuudelle. VTT tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden eri sektoreiden kanssa, joten se on perehtynyt hyvin eri sektorien teknologisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Tämän ansiosta vihreiden prosessien tai yksiköiden yhdistäminen yritysten nykyisiin prosesseihin voidaan suorittaa tehokkaasti.

Maa- ja metsätalouden biomassan ja prosessien sivutuotteiden jatkojalostus biojalostamoissa
on yksi VTT:n keskeinen tutkimuskohde.  Parhaillaan kehitetään teknologioita uusien biomassasta valmistettavien biopolttoaineiden, kemikaalien ja polymeerien tuotantoon. Vahvoja osaamisalueitamme on myös mikrobien metabolinen muokkaus sekä bulkkikemikaalien että arvokkaampien erikoiskemikaalien tuotantoon. Kehiteltävänä on uusia vihreitä prosessikonsepteja maatalouden jätteiden ja metsätalouden hakkuutähteiden jalostamiseksi lisäarvoa tuottaviksi kemikaaleiksi joko solutehdasta hyödyntämällä tai suoraan erottamalla kohdepolymeerit biomassasta.