Sign In

Green VTT

Uutisia vihreästä teknologiasta

Vuosi 2012

VTT vie päästömittausosaamista Intiaan

Maailman ensimmäinen painetun älyn teollistamisyksikkö Ouluun

Uusiutuvan energian lisäämisellä selvä vaikutus kansantalouteen ja kasvihuonekaasupäästöihin

Kaupunkibussien ajo-opastin säästää energiaa ja ohjaa kuljettajaa pysymään aikataulussa

Luonnonkuitupohjaisia tuotteita metsäsektorille ympäristöä ja resursseja säästäen

VTT edistää Vietnamin biopolttoainevarojen teollista hyödyntämistä

Koivufibrillisellusta läpinäkyvää, muovinkaltaista pakkausmateriaalia

Kolmasosa henkilöauton polttoaineesta kuluu kitkan voittamiseen

Vuosi 2011

FinNode - uusi suomalainen innovaatiokeskus Piilaaksoon

VTT käynnisti biomassan hyödyntämiseen keskittyvän tutkimuskeskuksen Brasiliassa

Metsähakkeen ja peltobiomassan käyttöä mahdollisuus lisätä puolella Euroopassa

VTT loi konseptin Pietarin alueen ekologiseen aluesuunnitteluun

Biomassaa tankkiin, ruokaan ja lääkkeisiin

Vuosi 2010

Trooppisten metsien muutoksia seurataan satelliitista

Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen vesitutkimuksen huippuosaamiskeskuksen

Suomi voi toimia kansainvälisenä esimerkkinä ympäristöteknologian kaupallistamisessa

Kansainvälinen tietotekniikkahanke tähtää 20 %:n energiansäästöön

VTT kehitti täysin kierrätettävän pakkauspinnoitteen elintarvike- ja lääkepakkauksia varten

VTT kehitti tehokkaan ja ympäristöystävällisen pinnoitusmenetelmän

Metsäbiojalostamosta uusia tuotteita

VTT ja Deinove kehittävät yhdessä uusia menetelmiä biopolttoaineiden tuotantoon

VTT: Rohkeilla ICT-ideoilla kohti ympäristöä säästävää toimintaa

Trooppisten metsien muutoksia seurataan satelliitista

Kännykkä- ja satelliittikuvat metsäsuunnittelun avuksi

VTT: CCS-teknologialla voi olla merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Suomessa

Ekotehokas lähiöuudistus saa asukkaat viihtymään kerrostaloalueilla

Uusia mahdollisuuksia perinteisen metsäteollisuuden kehittämiseen

Biopolttoaineet eivät ole päästöttömiä: uusi menetelmä vaikutusten arviointiin

Kokemukset ITER-huoltojärjestelmän toimivuudesta lupaavia

Pakokaasupäästöt ja energiankulutus nykyistä pienemmiksi raskaissa ajoneuvoissa

VTT: Jätehuollosta uutta liiketoimintaa Suomen yrityksille

Lähes hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto mahdollista Pohjoismaissa vuonna 2020

Suomi voi toimia kansainvälisenä esimerkkinä ympäristöteknologian kaupallistamisessa

VTT ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät energiatehokkuuden seurantamenetelmiä

Bioterminaaleilla turvataan metsäenergian saatavuutta ja toimitusvarmuutta Keski-Suomessa