Sign In

Green VTT

 

Kestävän kehityksen mukaiset koneet ja kuljetusvälineet - kestävämpiä laitteita ja ekotehokkaita kuljetusvälineitä

Koneiden ja kuljetusvälineiden ekotehokkuus tarkoittaa pienempää energiankulutusta, päästöjen minimointia sekä parempaa kestävyyttä ja toimivuutta koneen koko elinkaaren ajan. Monenlaisten kodinkoneiden, ajoneuvojen, työkoneiden, tuotantolaitteistojen sekä prosessi- ja energiateollisuuden koneiden ja laitteiden kestävä kehittäminen edellyttää nykyaikaiselta koneenrakennukselta kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

VTT:n kestävän kehityksen mukaisten koneiden tieteelliset ja teknologiset painopistealueet
VTT:n tutkimus keskittyy suunnitteluympäristöihin, suunnittelumenetelmiin ja välineisiin kestävien ratkaisujen kehittämiseksi nykyaikaiseen koneenrakennukseen. Virtuaalisilla prototyypeillä ja simuloinneilla koneen ominaisuuksia voidaan optimoida koko elinkaaren ajalla. Lisäksi VTT kehittää uusia ja entistä ekotehokkaampia tuotekonsepteja esimerkiksi funktionaalisten materiaalien, pienemmän kitkan, automaation ja erilaisten sähköjärjestelmäratkaisujen avulla. Erityisen tärkeitä ovat koneet, jotka auttavat hyödyntämään uusiutuvia energianlähteitä, kuten esimerkiksi tuulimyllyt tai biopolttoaineiden korjuussa käytettävät koneet. Tärkeä tutkimuskohde on myös koneiden elinkaaren hallinta ja käyttöiän pidentäminen.
   

VTT:n tarjoama
Teollisuuden ja liiketoiminnan ikuisena haasteena on pyrkiä jatkuvasti tarjoamaan entistä parempia tuotteita ja tuoda ne entistä nopeammin markkinoille entistä pienemmin kustannuksin. Samaan aikaan tuotteet tulevat entistä monimutkaisemmiksi ja käyttäjien tuottavuudelle, laadulle, käyttömukavuudelle ja ekotehokkuudelle asettamat vaatimukset kiristyvät.

Koneiden virtuaaliset prototyypit
VTT tarjoaa asiakkailleen tuotteen täydellistä simulaatiomallia, joka on kustannustehokas tapa säästää aikaa ja kustannuksia niin tuotekehitysvaiheessa kuin tuotteen koko elinkaaren aikana. Prototypointiratkaisujemme ansiosta triviaalit suunnitteluvirheet paljastuvat heti, mahdollistaen monimutkaisten ja vaatimukset täyttävien tuotteiden suunnittelun nopeasti ja varmasti. VTT:llä on pitkä kokemus kompleksisten, moniteknisten (mekaniikka, sähköjärjestelmät, hydrauliikka ja ohjaus) järjestelmien mallinnuksesta ja simuloinnista. Olemme myös kehittäneet mallinnukseen ja simulointiin avoimen lähdekoodin Simantics-ohjelmistoalustan, joka luo edellytykset saumattomaan tiedonkulkuun integroimalla erilaiset suunnittelutyökalut. Tulevaisuudessa koneiden mekaniikka, termodynamiikka, nestejärjestelmät, hydrauliikka, automaatio, materiaalit ja rakenteet voidaan suunnitella integroidusti. Elinkaarianalyysilaskelmista tulee tällöin luonteva osa koneen teknistä suunnitteluprosessia.

Ympäristöystävälliset koneet ja kuljetusvälineet
VTT auttaa asiakkaitaan kehittämään ja toteuttamaan radikaaleja tuotekonsepteja, joissa hyödynnetään huipputeknologiaa monipuolisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Esimerkiksi uudet materiaalit sekä anturi- ja ICT-teknologiat mahdollistavat lukemattomia uusia tuoteominaisuuksia ja liiketoimintamalleja. Ratkaisumme voivat parantaa tuotteiden energiatehokkuutta, suorituskykyä, käyttövarmuutta ja käyttäjäkokemusta, sekä vähentää tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia.

Sähköiset koneet ja hybridikoneet
VTT kehittää uusia kevyitä ja energiatehokkaita sähkömoottorikonsepteja tulevaisuuden energiatehokkaisiin, vähäpäästöisiin, luotettaviin ja kustannustehokkaisiin koneisiin. Tarjontamme sisältää suurtehosähkömoottorikonseptit, koneisiin integroidut sähkömoottorit, ja älykkäät ohjausratkaisut matalan energiankulutuksen ja korkean käyttövarmuuden aikaansaamiseksi sekä värähtelyn minimoimiseksi. Kehityskohteena ovat myös kokonaan sähköiset koneet ja ajoneuvot.

Koneiden kuntoon perustuva huolto
VTT:n älykkäät käyttö- ja kunnossapitoratkaisut takaavat kaluston ongelmattoman ja ennustettavan käytön. Ratkaisumme optimoivat laitekannan käyttö- ja kunnossapitotoiminnot turvallisella ja taloudellisella tavalla. VTT kehittää aktiivisesti koneiden kunnonvalvontaan liittyviä teknologioita, kuten älykästä kunnonvalvontaa sekä diagnostiikka- ja ennakointiratkaisuja valmistusteollisuuden, mobiililaitetuotannon, prosessiteollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin. Meillä on monipuolista osaamista sensorien kehittämisestä, toimintakunnon valvonnasta, signaalianalyysista, datan hallinnasta, diagnostiikasta, ennusteista ja ylläpitomäärittelyistä.