Sign In

HOMECARE

 

Toimijat

Homecare -projektiin osallistuu Lahden kaupunki, VTT ja FastROI Oy.

  • Lahden kaupunki (http://www.lahti.fi)

    • Lahden kaupungin roolina on tarjota erinomainen case -ympäristö, jossa kehitystä voidaan tehdä todelliseen käyttöympäristöön ja -tietoon perustuen. Lisäksi Lahden kotihoitoyksikön henkilöstö tuo korvaamattoman kotihoitotoimialaosaamisen osaksi kehitysyhteistyötä.

  • Fastroi Oy (http://www.fastroi.fi)

    • Tämän projektin mahdollistavaa FastROI Oy:n kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää on kehitetty jo lukuisten vuosien ajan. Tämän hankkeen kohteena oleva KOTIHOITO -järjestelmä on käytössä kymmenillä yksityisillä kotihoitoyrityksillä sekä julkisella sektorilla muun muassa Lahdessa ja Kuopiossa. FastROI toimii Homecare -projektissa kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän kehittäjänä ja omistajana sekä siihen liittyvän kokonaisosaamisen kehittäjänä.

  • VTT (http://www.vtt.fi)

    • VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio. Monialaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä. VTT:n roolina Homecare -projektissa on tuoda tarvittava menetelmäosaaminen kotihoitajien työhyvinvoinnin jatkuvan parantamisen mallin kehitystyöhön.