Sign In

HOMECARE

Homecare - malli kotihoitajien työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen

Sosiaali- ja terveystoimialaan liittyy nykyään monia haasteita. Väestön ikääntyessä palveluntarve kasvaa, mutta samalla sekä henkilöstö-, että rahalliset resurssit ovat kysyntään nähden hyvin rajalliset. Kotihoitotyötä tekevien työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta talous- ja henkilöresurssipula yhdistettynä nopeasti kasvavaan kysyntään tulee olemaan erittäin suuri haaste.

Homecare projektin tavoitteena on kehittää malli kotihoitajien työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen. Kokonaisvaltaisiin, kotihoito -työstä kerättyihin tietoihin pohjautuen pyritään määrittelemään kotihoitajien työhyvinvointia, asiakaskokemusta ja tehokkuutta kuvaavat mittaristot. Jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti tehtyjen muutosten vaikutusta mittaristoihin voidaan seurata ja tarvittaessa tehdä korjauspäätöksiä. Projektin tuloksia koeponnistetaan projektin aikana valitun kotihoitotahon kanssa.

Tulokset mukaan lukien kehitetyt best practices -menettelyt ovat laajasti sovellettavissa Suomen kotihoitokenttään. Laajemmin ajateltuna tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti jaksotyötä tekeville sote-toimialoille.