Sign In

HOMECARE

 

Homecare – en modell för kontinuerlig förbättring av hemvårdarnas välbefinnande i arbetet

Social- och hälsovårdsområdet står inför många utmaningar. Den åldrande befolkningens servicebehov växer, men samtidigt är personal- och ekonomiska resurserna mycket begränsade i förhållande till efterfrågan. Bristen på personal förenat med en snabbt växande efterfrågan kommer att vara en stor utmaning för hemvårdspersonalens välbefinnande i arbetet och hur de orkar i arbetslivet.

Homecare-projektet har som mål att utveckla en modell for kontinuerlig förbättring av hemvårdarnas välbefinnande i arbetet. På basis av helhetsbetonade uppgifter insamlade från hemvården strävar man till att definiera mätare som beskriver hemvårdarnas välbefinnande i arbetet, kundupplevelser och effektivitet. De förändringar som gjorts enligt modellen för kontinuerlig förbättring kan följas upp, och vid behov kan man besluta om förändringar. Projektets resultat testas i samarbete med en hemvårdsinstans som väljs under projektets gång.

De utveckade ”best bractices” förfarandena, inklusive resultaten, kan tillämpas på hela Finlands hemvårdsfält. Vidare utvecklat kan resultaten användas speciellt för dem som jobbar i skift inom social- och hälsovårdsområdet.