Sign In

HTI

 

Systeemikäytettävyys ja toimintalähtöinen suunnittelu

Tutkimme monimutkaisten toiminta- ja työprosessien informaatio-, ohjaus- ja viestintävälineiden käyttöä ja kehittämistä älykkäissä toimintaympäristöissä yhteistyössä teknologiakehittäjien kanssa. Arvioimme myös monimutkaisten järjestelmien systeemikäytettävyyttä. Systeemikäytettävyys kuvaa sosioteknisen järjestelmän kokonaistoimivuutta, joka rakentuu työympäristön, -välineiden ja toimintatapojen yhteisvaikutuksena. Monitieteinen tutkimusotteemme kattaa psykologisen ja teknistieteellisen lähestymistavan sekä taideteollisen muotoilun.

Esimerkkejä tutkimusaiheista:

 • valvomoiden käyttöliittymien tarkoituksenmukaisuus
 • älykkäiden ympäristöjen käyttäjälähtöinen suunnittelu ja hallinta
 • tiimitoiminta ja sen mediat
 • teollisten järjestelmien suunnittelun toimintatavat ja menetelmät
 • täsmäviljelyn toimintatapojen ja välineiden kehittäminen
 • verkkosovellusten käyttäjäkokemus ja käyttäjien luottamus.

Tutkimuksen tavoitteena on:

 • järjestelmien toimivuuden, käytettävyyden ja hyväksyttävyyden arviointi ja kehittäminen ihmisten mielekkään toiminnan näkökulmasta
 • uusien välineiden käyttöönoton edistäminen kehittämällä toimintatapoja ja osaamista
 • henkilöstön luottamuksen rakentaminen tekniikkaan
 • toimintalähtöisten ja yhteistoiminnallisten suunnittelumenetelmien kehittäminen.

Aineistoa kerätään:

 • etnografisin kenttätutkimusmenetelmin
 • kvasikokeellisin menetelmin
 • käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmin.

Näillä saatuja aineistoja integroidaan seuraavin menetelmin:

 • toiminnallinen työkohteen mallinnus
 • toiminnallinen tehtäväanalyysi, ns. perustehtäväanalyysi (Core Task Analysis, CTA)
 • systeemikäytettävyyden arviointimenetelmä CASU (Contextual Assessment of Systems Usability)
 • kokonaiskäytettävyyden toteamiseen ja suunnitteluprosessin etenemisen hallintaan kehitetty Usability Case.