Sign In

HTI

 

Miksi ihmiskeskeistä suunnittelua tarvitaan?

Ihmiskeskeinen suunnittelu perustuu tuotteen tulevien käyttäjien ja suunnittelijoiden jatkuvaan vuoropuheluun. Paras lopputulos saadaan, kun käytettävyys ja käyttäjänäkökulma huomioidaan heti suunnitteluprosessin alusta alkaen. Suunnittelun lähtökohtana on tulevien käyttäjien tunteminen ja tärkeimpien käyttötilanteiden tunnistaminen. Näin varmistetaan tuotteen tai palvelun helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys.

Pienemmät kehityskustannukset: kehitystyöhön kuluva aika ja kustannukset pienenevät, kun vältytään ylisuunnittelulta ja muutostarpeet havaitaan ajoissa.

Pienemmät ylläpitokustannukset: helppokäyttöinen järjestelmä vaatii vähemmän käyttäjäkoulutusta, vähemmän käyttötukea ja vähemmän ylläpitotöitä.

Pienemmät käyttökustannukset: käyttäjätarpeisiin paremmin osuva järjestelmä parantaa tuottavuutta ja käyttäjän päätösten sekä toimintojen laatua.

Tuotteen parempi laatu: ihmiskeskeisen suunnittelun avulla saadaan aikaan tuotteita, jotka ovat laadukkaampia käytössä ja kilpailukykyisempiä markkinoilla, jotka vaativat entistä helppokäyttöisempiä tuotteita.