Sign In

HTI

 

Benchmarking käytettävyys- ja käyttökokemustutkimukset

Benchmarking-tutkimuksessa valittuja tuotteita tai palveluita verrataan keskenään. Vertailu voidaan tehdä kilpaileviin tuotteisiin tai saman tuotteen aiempaan versioon. Vertailu voidaan tehdä kahden tai useamman tuotteen kesken. Vertailukohteena on sekä käytettävyys että käyttökokemus ja tutkimuksessa käytetään sekä subjektiivisia että objektiivisia mittareita. Tutkimus voidaan järjestää käytettävyyslaboratoriossa tai kenttätutkimuksena. Myös asiantuntija-arvio on mahdollinen ja suositeltava esimerkiksi osana käyttöönoton tutkimista (out of the box experience).

Benchmarking-tutkimuksessa testikäyttäjät suorittavat samanlaiset testitehtävät vertailtavilla laitteilla/palveluilla. Testitilanteesta kerätään numeerista vertailutietoa erilaisin menetelmin. Evaluointiraportissa esitetään tuotteiden/palveluiden eri ominaisuuksien arvosanat ja analysoidaan ominaisuuksien eroja ja syitä niihin.