Sign In

HTI

 

Mitä käytettävyys tarkoittaa?

Käytettävyys on järjestelmän laatutekijä käyttäjän näkökulmasta käsin. Tuotteen käytettävyys määrittelee, ratkaiseeko tuote käyttäjän näkökulmasta oikeat ongelmat (eli tuotteessa on käyttäjän tarvitsemat ominaisuudet) ja ratkaiseeko tuote ongelmat oikealla tavalla (eli tuotetta on helppo käyttää). Käytettävyyden suunnittelussa opetellaan tuntemaan käyttäjät ja heidän toiveensa ja tarpeensa, jotta käyttäjänäkökulma pystytään huomioimaan suunniteltavassa tuotteessa.

Käytettävyys koostuu useasta osatekijästä. Esimerkiksi ISO (International Organization for Standardization) määrittelee käytettävyyden näin: "Tarkkuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä". ISO-9241-11. 1998. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VTDs) - Part 11. Guidance on usability.

Tarkkuus. Määrittelee, onko järjestelmässä käyttäjän kannalta oikeat ominaisuudet.

Tehokkuus. Määrittelee, kuinka helppoa ja nopeaa järjestelmän käyttäminen käyttäjälle on.

Tyytyväisyys. Määrittelee, onko järjestelmän käyttäminen käyttäjän mielestä miellyttävää, onko käyttäjä tyytyväinen käyttötilanteeseen; pitääkö käyttäjä tuotteesta.

Kuluttaja- ja viihdesovelluksissa määritelmä laajenee usein kattamaan myös esimerkiksi opittavuuden, elämyksellisyyden tai käyttäjän luottamuksen tekniikkaan. Käytettävyyttä ei voida määritellä absoluuttisesti vaan käytettävyys riippuu tuotteen lisäksi aina käyttäjistä, käyttäjien tavoitteista ja käyttöympäristöstä.

Käytettävyystutkimuksissa tutkitaan käytettävyyden lisäksi myös hyödyllisyyttä ja hyväksyttävyyttä. Teknologian hyväksymismallit pyrkivät ennustamaan teknologian hyväksyttävyyttä, eli ihmisten valmiutta ottaa teknologia käyttöönsä.