Sign In

Hygram

Quick Launch

​HYGRAM - yritysten itsearviointiin soveltuva semikvantitatiivinen arviointimalli tärkeimpien hygieenisten ja mikrobiologisten vaarojen arvioimiseksi


Hygram®-2.0. on yritysten itsearviointiin soveltuva semikvantitatiivinen arviointimalli tärkeimpien hygieenisten (ja mikrobiologisten) vaarojen arvioimiseksi. Malli on valmistunut v. 2007 yhteistyössä EVIRA:n ja VTT:n kesken. Hanketta on rahoittanut tutkimusosapuolten lisäksi Tekes ja teollisuus. Käytännön työkaluksi tarkoitettu malli on maksutta ladattavissa omaan käyttöön tältä sivustolta.

Hygram®-2.0. perustuu EVIRA:n, VTT:n ja Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen kehittämään aiempaan Hygram® -malliin. josta on julkaistu tieteellinen artikkeli vuonna 2003 (Tuominen, P., Hielm, S., Aarnisalo, K., Raaska, R., Maijala, R. 2003. Trapping the food safety performance of a small or medium-sized food company using a risk-based model. The HYGRAM® system. Food Control 14, 573-578.). Sadat käyttäjät ovat rekisteröityneet Hygram® -mallin käyttäjiksi.

Mallin rakenne sisältää mikrobiologiseen riskinarviointiin kuuluvat osat moduuleittain, ja se perehdyttää käyttäjänsä riskinarvioinnin perusteisiin. Moduulissa, jossa kerätään taustatietoja, vastataan myös vaaran tunnistamista ohjaaviin kysymyksiin. Tietopankki sisältää 14 mikrobiologisen vaaran kuvaukset. Hygieenisten tekijöiden ja mikrobiologisten tai muiden vaarojen arviointimoduulit vastaavat pääosin riskinarviointiin kuuluvasta altistuksen arvioinnista. Riskiarvio esitetään taulukoina ja havainnollisina kuvina.

Uutta versiota voidaan soveltaa elintarviketuotantoketjun eri aloilla ja tasoilla esimerkiksi riskien kartoittamiseen ja arviointiin sekä omavalvontasuunnitelman ja HACCP:n arviointiin ja kehittämiseen. Muita käyttömahdollisuuksia ovat koulutus, auditointien ja tarkastusten dokumentointi sekä tiedonkeruu tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten.

Hygram®-2.0. on kehitetty perustuen aiemmasta versiosta saatuihin kommentteihin. Uudessa versiossa elintarvikemyymälöille ja suurtalouksille on kehitetty omat moduulit helpottamaan arviointia. Mallissa on mahdollisuus myös HACCP -järjestelmän laatimiseen. Lisäksi siinä on moduulit jäljitettävyyden, virusten (norovirus) sekä fysikaalisten ja kemiallisten riskien arviointiin. Mallin kehitystyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti ohjelman käyttäjäystävällisyyteen ja nopeuteen.

Lataa Hygram®-2.0 zip-tiedostona >>

 

Lisätietoja

Satu Salo
Erikoistutkija
020 722 7121
satu.salo@vtt.fi