Sign In

IBNet - 2009

IBNet - jäänmurtajien koordinointi

 

IBNet on VTT:n kehittämä hajautettu tietojärjestelmä jäänmurtajalaivaston toiminnan seurantaan ja ohjaamiseen. Järjestelmä käyttää satelliittikuvia, sää- ja jääennusteita jäätilanteen ja sen kehittymisen esittämiseen sekä ennakoimiseen. Yhdistämällä jäätilannetiedon merellä liikkuvien laivojen reaaliaikaisiin liikennöintitietoihin IBNet tarjoaa arvokasta taustatietoa koko murtajakaluston avustustoiminnan koordinointiin. Palvelutason seurantaa ja kehittämistä varten IBNetillä saa tuotettua tilastotietoja ja raportteja jäänmurtajien avustustoiminnasta. IBNetin hajautettu arkkitehtuuri ja tietojen asynkroninen toisintaminen takaavat järjestelmän käytettävyyden vaihtelevissa meriolosuhteissa, vaikka tiedonsiirtoyhteydet olisivat väliaikaisesti poikki.

Katso kuva: IBNet - Laivojen liikennöintitiedot 

Järjestelmät tuomat hyödyt

Suomi ja Ruotsi ovat käyttäneet IBNet-järjestelmää jo yli 8 vuotta jäänmurtajiensa avustustoiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Suurin hyöty järjestelmästä tulee jäänmurtajalaivaston tehokkaammasta koordinoinnista, kun molempien maiden murtajat toimivat yhtenä laivastona avustaen kauppalaivoja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Jäistä johtuvat odotusajat eivät kasva kohtuuttomiksi ja toisaalta käytössä on aina optimaalinen määrä murtajia. Näin säästetään myös polttoainekustannuksissa. Satelliittikuvapohjaisen jäätiedon esittäminen reaaliaikaisena auttaa jäänmurtajia suunnittelemaan avustusreittejään kustannustehokkaimmalla tavalla ja kalliista helikopteritiedustelusta on voitu luopua. Järjestelmästä saatavia avustustilastotietoja voidaan käyttää myös mittareina kehittämistoimenpiteiden seurannassa.

IBPlott - Kartalla reaaliaikainen laivaliikenne

IBPlott on IBNetin laajennus karttapohjaiseen satelliittikuvien ja laivaliikennetilanteen esittämiseen. IBPlott:in avulla käyttäjä voi tarkkailla viimeisimpiä tutkasatelliittien ottamia kuvia jäätilanteesta ja arvioida tilanteen kehittymistä sääennusteiden, meriveden korkeustietojen sekä oman kokemuksensa perusteella. Lisäksi IBPlott tarjoaa laivojen AIS-järjestelmän (Automatic Identification System) välittämiin tietoihin perustuvan mahdollisimman reaaliaikaisen kuvan liikennetilanteesta päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun tueksi.

Katso kuva: IBPlott - Liikennetilannekuva