Sign In

IHME-TILA - Ideapark - Lempäälä

 

IHME – IHmislähtöiset MEnetelmät uudella teknologialla tuotettujen vapaa-ajan palveluiden ja tilojen suunnittelussa

IHME–hankkeessa toteutamme erilaisten intressiryhmien (tilojen käyttäjät, yritykset, tutkimuslaitokset) tahoilta esiin tulleen tarpeen menetelmistä ja sovelluksista, joiden avulla suunnittelussa voidaan ottaa paremmin huomioon kaikki erilaiset toimijat perusteluineen ja joiden kautta tietyt palvelut saadaan paremmin yhteen sovitetuksi kulloisenkin tilan (niin virtuaalinen kuin fyysinen) käyttäjien kanssa.

Tavoitteena on myös konseptoida UBI–palveluiden ihmislähtöistä kehittämisympäristöä, joka saumattomasti sijoittuu perinteisten tutkimuslaboratorioiden ja ns. elävien laboratorioiden (living lab) välimaastoon.

Hankkeessa kehitetään

  1. Menetelmiä, joilla kaikki eri osapuolet voivat osallistua uusien palveluiden suunnitteluun/kommentoimiseen mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.

  2. Lisäksi tavoitteena on rakentaa sovellus, jonka avulla palvelut ja erilaiset palveluntarjoajat ja potentiaaliset asiakkaat/palvelun käyttäjät pystytään yhteensovittamaan toisiinsa uudella tavalla.

  3. Kolmas tavoite on rakentaa uudenlaisia teknologian esittely ja evaluointi -ympäristöjä, jossa uudenlaisia palvelukonsepteja voidaan yhteissuunnitella yhdessä palvelun käyttäjien kanssa ja tämä on vielä kaiken lisäksi hauskaa ja/tai jännittävää ja elämyksellistä.