Sign In

IHME-TILA - Ideapark - Lempäälä

 

Osaprojektit

IHME -hankkeen tutkimustehtävät on jaettu kolmeen osaprojektiin, joissa jokapaikan tietotekniikan tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia tarkastellaan kolmesta eri katsontakulmasta:

  • UBIT: Uusien innovatiivisten elämyksellisten palveluiden ja tuotteiden edelleen kehittämisen mahdollistavien tilojen konseptoiminen, suunnittelu ja ensitoteutus.

  • DELLU: Deliberatiivisen, osallistavan, menetelmän kehittäminen ja käyttöönotto uusien palveluiden ja tilojen suunnittelussa.

  • TASSUA: Palveluiden ja tuotteiden tarjoomien yhdistäminen ihmisten (käyttäjien, asiakkaiden) tarpeisiin, haluihin ja toiveisiin.

UBIT eli UBITilat

Uusien innovatiivisten elämyksellisten palveluiden ja tuotteiden edelleen kehittämisen mahdollistavien tilojen konseptoiminen, suunnittelu ja ensitoteutus.

Ubi-ideoiden nopea demoaminen, testaaminen ja edelleen kehittäminen ennen tuotteen valmistusta on UBIT-osaprojektin tärkein tavoite. Tämän lisäksi UBIT–tila tarjoaa mahdolisuuden myös uusien teknologioiden ja palveluiden esittelyyn ja ”tuettuun” käyttöönottoon. Uudenlainen kehittämisvaihe tehdään uudenlaisisa olosuhteissa traditionaaalisen laboratoriotutkimuksen ja Living Lab – tyyppisten kehittämisympäristöjen välimaastossa. UBIT yhdistää laboratorio- ja kenttätutkimuksen parhaat puolet. UBIT on paitsi uudenlainen lähestymistapa ja työkalu, samalla myös uudenlainen elämyksellinen ympäristö.