Sign In

ILMARI

ILMARI-arviointipalvelu

Hiilijalanjäljen arviointi rakennussuunnittelussa

Arviointipalvelun avulla lasketaan suunniteltavalle rakennukselle hiilijalanjälki (eli kasvihuonekaasujen nettosumma.).

Palvelu on tarkoitettu suunnittelijoille. Kullekin käyttäjälle avataan oma käyttöliittymä, johon suunnittelija voi määrittää ja tallentaa rakennetyypit.

Palvelua käytetään web-sovelluksena osoitteessa http://cic.vtt.fi/ilmari_DEV/

Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan määrittelemällä rakennetyypit ja lataamalla IFC-mallista tuotettu Excel-pohjainen määräluettelo tai manuaalisesti koottu rakennusmääräluettelo laskentapalveluun.

Rakennetyypin määrittelyn yhteydessä nähdään aina sen hiilijalanjälki. Samalla voidaan laskea rakennetyypin koostumuksen vaikutus rakennetyypin hiilijalanjälkeen päivittämällä tyyppiä vaihtoehtoisilla koostumuksilla.

Laskenta keskittyy kasvihuonekaasupäästöiltään merkittävimpiin rakennusosiin, kuten perustuksiin, rakennusrunkoon, julkisivuihin, seiniin, päällysteisiin sekä piharakenteisiin. Laskentaa voidaan tarkentaa projektin eri vaiheissa lähtötietojen tarkennuttua.

Tulokset raportoidaan havainnollisena luettelona, joka sisältää rakennusosakohtaisen määrätiedon ja hiilidioksidi-ekvivalenttimäärän. Tuloksena annetaan myös koko rakennuksen yhteenlaskettu hiilijalanjälki sekä kerrosalaa ja rakennustilavuutta kohden laskettu tulos. Alkuperäisen ratkaisun hiilijalanjälkeä voidaan verrata vaihtoehtoiseen ratkaisuun.

Kirjoita selaimeen http://cic.vtt.fi/ilmari_DEV/. Täytä käyttäjätunnus ja salasana. Kirjaudu sisään painamalla Login