Sign In

InnoHub

InnoHub - Käyttäjälähtöisiä innovaatioita terveydenhuollon ja hyvinvoinnin tuotteisiin ja palveluihin

Philipsin ja VTT:n perustama InnoHub auttaa yrityksiä luomaan innovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style -tuotteisiin liittyen. InnoHub on luova ympäristö, jota tukee käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittämistä.

InnoHubin toiminta-ajatuksessa on keskeistä koota yhteistyöhön taustoiltaan eri alojen asiantuntijoita ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja ja uutta, kannattavaa liiketoimintaa. Asiantuntijat voivat työskennellä InnoHubiin rakennetuissa koti- ja sairaalaympäristöissä. Yrityksille InnoHub on innovoinnin palvelupiste, jossa on mahdollista yhdistää tuotteen ideointi, pilotti- ja testausvaiheet. Tuotteita on mahdollista testata eri sidosryhmillä sekä erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä. Käyttäjälähtöinen toimintatapa vähentää tuotteiden kehityskustannuksia ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille pääsyä.