Sign In

INTRANS

Älyliikenteen innovaatio-ohjelma

Vuonna 2011 käynnistyneen innovaatio-ohjelman tavoitteena on edistää liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä hyödyntämällä uusia innovatiivisia palveluja ja teknologiaa. Ohjelmassa kehitetään älyliikenteen palveluja, palvelukonsepteja, tuotteita ja tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin ja muiden alan toimijoiden kanssa. Kehitettävien julkisten ja kaupallisten palvelujen on oltava hyödyllisiä sekä kuluttajille että yrityksille ja edistettävä hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä.

 

Ohjelma luo uutta verkostoliiketoimintaa ja liiketoimintamalleja ja pyrkii parantamaan älyliikennealan yhteistyötä sekä osaamista. Ohjelmaan sisältyy sekä tieteellisten että käytännön tulosten aikaansaaminen. Käytännön tuloksia tuotetaan pilotoimalla uusia palveluja ja konsepteja, joissa hyödynnetään tehokkaasti jo kehitettyjä ideoita ja innovaatioita. Kehityskohteena ovat myös alan toimintaedellytykset, markkinat ja vienti. Kaupallisen toiminnan kannalta on keskeistä on selvittää alan yritysten liiketoiminnan esteet ja mahdollisuudet. Ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja saada älyliikenteen palvelut laajasti käyttöön Suomessa ja ulkomailla.