Sign In

KULJEN 2009

 

KULJEN - Kuljetusvarmuuden ennakointi

Tausta, tavoitteet ja tulos

Kansallisen kuljetusjärjestelmän kehitystä ohjaavat Suomen ja kauppakumppanien talouden kehityksen ohella logistiikka-alan toimintatapojen, sääntelyn, teknologian ja markkinoiden kehitys. Toimitusketjujen kansainvälistyminen, logistiikkamarkkinoiden keskittyminen, maaseudun autioituminen, ilmastonmuutokseen liittyvä sääntely ja monet muut kehityssuunnat muuttavat kuljetusjärjestelmän luonnetta ja tuovat uusia uhkia kuljetusjärjestelmän luotettavuudelle. Toimintaympäristön moninaisia muutoksia ja niiden aiheuttamia riskejä voidaan ennakoida laskennallisten menetelmien avulla.

KULJEN –hankkeen tuloksena saadaan kuljetuslogistiikan toimintaympäristön strategisen ennakoinnin ja riskienhallinnan ennakkovaroitustyökalu sekä viranomaisten että yritysten käyttöön

  • Työkalun avulla voidaan ennustaa kuljetusjärjestelmän eri osatekijöiden kehittymistä eri skenaarioiden mukaan sekä arvioida osatekijöihin liittyvien erilaisten tapahtumien vaikutusta ja riskiä

  • Työkalu hyödyntää edistyneitä mallinnustekniikoita (neuro-sumeat menetelmät, probabilistinen mallintaminen, systeemidynamiikka, tiedonlouhinta jne.)

  • Tavoitteena on prototyyppitasoinen ohjelmisto, joka on helposti tuotteistettavissa ja käyttöönotettavissa

Hyödyntäminen

Kuljetusalan toimijat voivat hyödyntää työkalua investointien suunnittelussa, riskienhallinnassa ja jatkuvuussuunnittelussa, jolloin tavoitteena on toisaalta ennaltaehkäistä häiriötilanteita ja toisaalta parantaa valmiuksia selviytyä eritasoisista häiriötilanteista. Ennakointityökalua voidaan hyödyntää myös strategisten valintojen tukena yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Konsortio

VTT, koordinaattori

Tampereen teknillinen yliopisto

Helsingin yliopisto

Huoltovarmuuskeskus

Maakuljetuspooli

Puolustusvoimat

Liikenne- ja viestintäministeriö

BISC – Berkeley Initiative for Soft Computing