Sign In

KUVALINKITYS 2009 - 2010

KUVALINKITYS - Kuvapohjainen linkitys

 

Digitaalisen ja fyysisen maailman linkitykselle on nähtävissä useita sovellusalueita ja kehitystyötä tehdään erilaisten linkitysteknologioiden ympärillä tiiviisti. Linkitykseen on olemassa useita keinoja, joilla on omat vahvuutensa (mm. optiset koodit ja NFC). Optisissa koodeissa uusinta sukupolvea edustaa ns. kuvapohjainen linkitys, jossa itse kuva toimii linkkinä.

Kuvapohjainen linkitys soveltuu tilanteisiin, joissa edellisen sukupolven optisia koodeja tai NFC-tageja ei voida ulkonäkö, prosessiteknisistä syistä tai kohteen pitkän lukuetäisyyden vuoksi käyttää.

Projektissa kehitetään kuvapohjaiseen tunnistuksen teknologiaa. Tätä teknologiaa voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin ja se sallii digitaalisen informaation liittämisen fyysiseen kohteeseen. Mahdollisia sovellusalueita ovat mm. ulkomainonta, aikakauslehti- ja sanomalehtijulkaisut, turismi ja vähittäiskauppa.

  • Projektissa rakennetaan demonstraatiojärjestelmä sisällön kuvapohjaiseen piirreanalysointiin ja hybridimedialinkitykseen casena aikakausilehti, sanomalehti tai pakkaukset.

  • Lähtökohtana käytetään painotuotteiden ulkoasusta etukäteen laskettuja piirteitä, jotka tallennetaan tietokantaan hakuja varten.

  • Kamerapuhelimessa oleva piirreanalysointi tuottaa hakuavaimen, jonka perusteella haetaan ko. kohteeseen liittyvät linkit.