Sign In

Lähiympäristö 2.0

Visio ja tavoite

Turvallisuus on hyvän elinympäristön keskeinen ominaisuus.

Turvallisuus vaikuttaa olennaisesti asuinalueen viihtyisyyteen, valintaan ja tapaan, jolla ihmiset käyttävät elinympäristöään ja orientoituvat siihen. Asukkaiden huolet alueen fyysisen kunnon heikentymisestä, sosiaalisten häiriöiden kasvusta ja alueen levottomuudesta ja turvattomuudesta lisäävät poistomuuttohalukkuutta ja voivat edistää segregaation käynnistymistä. Turvattomuudella voidaan tarkoittaa mitattavissa olevaa turvallisuuden tasoa (esimerkiksi onnettomuuksien tai rikosten määrää) tai ihmisten kokemuksia turvallisuudesta.

Lähiympäristön hyvällä suunnittelulla voidaan parantaa turvallisuutta ja ehkäistä väkivaltaa ja muita rikoksia sekä asuinalueilla että julkisissa ja
puolijulkisissa kaupunkitiloissa.

Lähiympäristö 2.0 kokoaa olemassa olevaa tietoa, määrittelee suunnitteluperusteita ja ohjeistaa, miten tietoa voidaan parhaiten hyödyntää yhteistoiminnallisesti turvallisen lähiympäristön hyväksi. Hanke käsittelee kaavoitusta ja kaupunkikehitystä, hankesuunnittelua ja ylläpidon suunnittelua.