Sign In

Living Lab Bus - suomeksi

Living Lab Bus -hanke toteuttaa innovointi- ja kokeiluympäristön uusille teknologioille ja palveluille käyttäen konkreettisena alustana kotimaisia sähköbusseja.

Tavoitteet ja hyödyt

Living Lab Bus -hankkeen tavoitteena on luoda palvelutasoltaan hallittu innovointi- ja kokeiluympäristö, joka mahdollistaa uusien palveluiden ja teknologioiden kehittämisen, demonstroimisen ja testaamisen sekä palveluiden arvioinnin (toimivuus, hyväksyttävyys, vaikuttavuus) kansainvälisiä markkinoita varten. Parhaan käyttäjäkokemuksen ja hyväksyttävyyden varmistamiseksi sekä uusien liiketoimintamallien testaamiseksi palvelukehityksessä osallistetaan käyttäjiä (matkustajien ja kuljettajien lisäksi myös liikenneoperaattoreita) aktiivisesti koko kehitysprosessiin ideoinnista arviointiin. Ratkaisujen ja palveluiden synnyttämiseksi sekä päätöksenteon tueksi tarvitaan konkreettisia kokeiluja ja niiden arviointia (mittaukset, todentaminen ja suositukset).

Kehitysympäristön olennaisena osana luodaan uudenlaisia verkostoituneita palveluntuottamis- ja tarjoamismalleja integroiden erilaista datatarjontaa sekä palveluntuottajia uusiksi älykkäiksi palveluketjuiksi ja ‑kokonaisuuksiksi.

Projektin päätavoitteena on uusien palveluiden kehittäminen yhteistyössä yritysten, tutkimuksen ja loppukäyttäjien kanssa. Projektissa muodostetaan käsitys matkaketjupalveluiden ekosysteemistä ja ansaintalogiikoista sekä niiden pohjalta toimivat yhteistyömallit ja mahdollisuudet uusien innovaatioiden kehitykselle. Projektin tuloksena syntyy:

  1. Avoin kehitysympäristö, jossa uusia palveluita voidaan kehittää ja todentaa ketterästi sekä hallitusti. Varsinaisen fyysisen sähköbussin yhteyteen toteutettavan testialustan lisäksi syntyy myös pohja uusille yhteistyömalleille sekä palvelukehityksen liiketoimintamalleille ja ansaintalogiikoille.
  2. Uusia palveluita ja vientituotteita yrityksille. Projektin aikana kehitettyjen ja testattujen palveluiden ja teknologioiden kaupallistaminen helpottuu ja nopeutuu näkyvyyden ja uskottavasti todennettujen vaikutusarvioiden avulla. Kehitysalusta tarjoaa yrityksille näkyvän rajapinnan asiakkaisiin, joille voidaan tarjota mm. monimuotoisia Mobility-as-a-Service ‑ratkaisuita.
  3. Uusia palveluita liikkujille. Hankkeen ytimessä ovat matkustajat eli liikkujat. Hankkeen aikana kehitettävät liikkujan palvelut ja liikennepalvelut pyrkivät vastaamaan käyttäjien tarpeisiin sujuvoittaen ovelta–ovelle ‑matkojen tekemistä sekä kannustaen kestävään liikkumiseen. Ihmiskeskeinen suunnittelu takaa käyttäjäkokemukseltaan houkuttelevat matkustajapalvelut.
  4. Uutta (tutkimus)tietoa joukkoliikenteen matkustajien ja palvelunkehittäjien tarpeista. Projektissa tehtävä tutkimus pyrkii osallistamaan käyttäjät palvelukehitykseen ideoinnin, palautteen ja tarpeiden kautta. Liikkujien näkyvä huomioiminen ja kuunteleminen parantaa osaltaan joukkoliikenteen käyttäjäkokemusta. Käytettävyyttä edistetään sekä yleisesti joukkoliikenteen käytettävyyden helpottamisen että itse ajoneuvoympäristön viihtyisyyden kehityksen kautta.