Living Lab Bus tarjoaa erilaisille toimijoilla mahdollisuuden päästä kokeilemaan omia ratkaisuitaan.

Käytännön työkaluista ja mahdollisuuksista tulee tietoa myöhemmin.


Esimerkkejä mahdollisista hyödyntämiskeinoista:

- Teknologiavalmistaja: Omien laitteiden kuten sensoreiden asentaminen sähköbussiympäristöön uudenlaisen datan keräämiseksi ja toiminnallisuuden todentamiseksi.

- Palvelunkehittäjä: Sähköbussiympäristöstä saatavan datan pohjalta uusien palveluinnovaatioiden toteuttaminen.

- Palveluntarjoaja: Matkustajainformaatio- tai mainospalveluiden tarjoaminen ja käyttäjätestaus todellisessa toimintaympäristössä.