Hankkeen aikana tullaan osallistamaan joukkoliikenteen käyttäjiä ratkaisuiden ideointiin ja arviointiin. Hanke pyrkii luomaan yrityksille ja muille kehittäjille mahdollisuuden kokeilla omia ratkaisuitaan todellisessa käyttöympäristössä. Erilaiset vaikuttamisen, osallistumisen ja hyödyntämisen mahdollisuudet ja keinot tulevat tarkentumaan hankkeen edetessä.