Tutkimuslaitosten tavoitteet ja roolit hankkeessa​

Living Lab Bus ‑hanke edistää liikkumisen palveluiden kehitystä avoimen kokeiluympäristön avulla. Hanke toteutetaan VTT:n, Aallon, TaY:n ja TTY:n yhteistyönä.

VTT

VTT tuottaa LLB-hankkeessa tutkimustietoa verkostoituneisiin ja avoimiin yhteiskehitysympäristöihin soveltuvista toteutus- ja toimintamalleista sekä niihin liittyvistä haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista. Elinkelpoisten kokeiluympäristöjen rakentamisen lisäksi VTT tutkii eri toimijoiden yhteistyönä toteutettavien palvelukokonaisuuksien arvoverkkoja sekä uusia liiketoimintakonsepteja. VTT:n tutkimukseen kuuluu projektissa myös palveluiden arviointi ja todentaminen palvelutarjoajien näkökulmasta, kehitysympäristön vaikutusarviointi sekä liikenteen automatisointiin ja sähköistämiseen liittyvien teknologioiden selvittäminen ja ratkaisuiden todentaminen. VTT vastaa tutkimusympäristön teknisestä määrittelystä ja tutkimuskokonaisuuden koordinoinnista.

Aalto

Aalto-yliopiston tutkimus LLB-hankkeessa tuottaa tietoa siitä, millä teknisillä, liiketoiminnallisilla ja liikennepoliittisilla edellytyksillä saumattomat multimodaaliset matkaketjut ja uudet innovatiiviset liikennepalvelut auttaisivat lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä Suomessa että maailmalla. Tutkimuksessa pureudutaan matkustajien tarpeisiin kokonaisiin matkaketjuihin liittyen sekä selvitetään eri liikennemuotojen yhteistyön toimintaedellytyksiä. Sekä opiskelijat että matkustajat pyritään osallistamaan uusien palvelujen ideointiin, kehittämiseen ja testaukseen.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto tutkii LLB-hankkeessa kehitysalustan- ja kokeiluympäristön vuorovaikutteisia palveluita, joiden osalta tähdätään mahdollisimman saumattomaan ja rikkaaseen käyttökokemukseen. TaY konseptoi ja kokeilee vuorovaikutteisia matkustajien palveluita, joita voidaan soveltaa laajalti eri yhteyksissä. Tutkimuksessa painotetaan yhteiskehitystä, ja hankkeessa toteutetaan opiskelijoiden ja muiden aktiivisten käyttäjien laajamittainen osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Hankkeessa tuotettava palveluiden arviointikehikko testataan laajalla osallistujajoukolla ja sitä sovelletaan testauksen pohjalta yritysten ratkaisuihin. Tuotetut ratkaisut ja menetelmät antavat konkreettisia työkaluja uusien palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä laajamittaiseen kansalliseen ja kansainväliseen hyödyntämiseen.

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto osallistaa liikenneratkaisujen eri loppukäyttäjäryhmiä kehitys- ja kokeiluympäristön käyttäjäkokemuksen ja hyväksyttävyyden selvittämiseksi. Käyttäjien ja muiden osapuolten tarpeiden pohjalta määritellään arviointikehikko, jonka avulla kokeiltavien ratkaisujen vaikuttavuus voidaan mitata. Lisäksi TTY:n vastuulla on sensori- ja paikannusratkaisut, joiden avulla saadaan mittaustietoa matkustusmukavuudesta. Tutkimus tuottaa tietoa ja ratkaisuja sekä palvelusuunnitteluohjeistuksia, joiden avulla voidaan kehittää palveluita huomioiden myös globaaleiden liikennemarkkinoiden tarpeet.